Taal en rekenen

Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, is het belangrijk dat iedereen bepaalde basisvaardigheden ontwikkelt. Deze vaardigheden, waaronder taal en rekenen, zijn essentieel voor een succesvolle opleiding, werk en het dagelijkse leven. Daarom worden in het mbo eisen gesteld aan het beheersen van Nederlands en rekenen.

Nederlands en referentieniveaus in het mbo

Binnen het mbo werken we met referentieniveaus om het niveau van Nederlands aan te duiden. Het laagste niveau is 1F, terwijl het hoogste niveau 4F is. Niveau 2F wordt beschouwd als het basisniveau dat minimaal vereist is om goed te functioneren in de maatschappij. Mbo-studenten op niveau 2 en 3 leggen een Nederlands examen af op niveau 2F. Voor studenten op niveau 4 wordt echter een hoger niveau, namelijk 3F, verwacht. Dit komt omdat zij bijvoorbeeld worden opgeleid tot middenkadermanagers en om doorstroom naar het hbo mogelijk te maken. In de entree-opleiding wordt ook een Nederlands examen afgenomen, maar hieraan worden geen specifieke eisen gesteld, omdat de entree-opleiding geen eindonderwijs is.

Rekenen en nieuwe rekenniveaus

Met ingang van schooljaar 2022-2023 worden nieuwe rekenniveaus ingevoerd in het mbo. Voor studenten die vanaf dat moment starten met een nieuwe mbo-opleiding, telt rekenen mee in de slaag-zakregeling. Het mbo hanteert vier rekenniveaus, wat betekent dat elk mbo-niveau zijn eigen rekeneisen heeft.

Veelgestelde vragen:

Aan welke referentieniveaus moeten mbo-studenten voldoen voor een diploma?
Is rekenvaardigheid een examenonderdeel op het mbo?
Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Engels en andere moderne vreemde talen

De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Voor alle studenten op niveau 4 geldt dat zij een Engels examen moeten afleggen op niveau A2/B1. Een goede beheersing van de Engelse taal is vaak ook vereist in andere beroepsgroepen. Daarom krijgen veel mbo-studenten op andere niveaus ook Engels, dat voornamelijk gericht is op hun beroep. Daarnaast is het mogelijk voor studenten in het mbo om keuzedelen te volgen voor andere moderne vreemde talen, zoals Fries of Papiaments.

Veelgestelde vragen over vreemde talen:

Hoe wordt taalvaardigheid in het mbo beoordeeld?
Kun je op het mbo ook vreemde talen leren naast Engels?
Voor welke mbo-studenten geldt dat zij een examen Engelse taal moeten afleggen?
Waar kan ik terecht voor meer informatie?