Cao mbo

Laatst gewijzigd: 14-07-2021

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden is voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar in gesprek. De MBO Raad is één van de cao-partijen.  

Studenten van ROC Friese Poort

Cao mbo 2021

Brancheorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben in juni 2021 een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs gesloten. In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers afgesproken dat de lonen per 1 juli 2021 met 1,60% zullen stijgen en dat werknemers in deze maand een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (per fte) ontvangen. Daarnaast zijn er (proces)afspraken gemaakt over de thema’s carrièreperspectief, leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo treedt (met terugwerkende kracht) per 15 mei 2021 in werking en heeft een looptijd tot 1 december 2021.Bekijk de cao mbo 2021, de financiële arbeidsvoorwaarden en het onderhandelingsakkoord.

Servicepunt voor leden MBO Raad

De bij de MBO Raad aangesloten leden kunnen voor meer informatie over de cao mbo contact opnemen met het servicepunt CAO. Werknemers van een mbo-school kunnen terecht bij hun werkgever dan wel één van de vakbonden.

Kirsten van der Vliet

Kirsten van der Vliet