Cao mbo

Laatst gewijzigd: 14-10-2022

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden is voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar in gesprek. De MBO Raad is één van de cao-partijen.

Studenten van ROC Friese Poort

Cao mbo 2022-2023

De MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv zijn op 2 juni 2022 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao overeengekomen. Beide partijen raadplegen momenteel hun achterban. Als deze instemmen met het onderhandelaarsakkoord dan treedt de cao mbo per 1 mei 2022 in werking en heeft een looptijd tot 1 juni 2023.

Servicepunt voor leden MBO Raad

De bij de MBO Raad aangesloten leden kunnen voor meer informatie over de cao mbo contact opnemen met het servicepunt CAO. Werknemers van een mbo-school kunnen terecht bij hun werkgever dan wel één van de vakbonden.

Judy Boere

Beleidsadviseur