Cao mbo

Scholen en werknemers hebben werkafspraken vastgelegd in de cao mbo. Deze overeenkomst regelt onder andere het salaris, de arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor werkgevers en werknemers, en zij bespreken dit regelmatig met elkaar via de sociale partners. De MBO Raad is een van de cao-partijen. Leden van de MBO Raad kunnen contact opnemen met werkgeverszaken@mboraad.nl voor meer informatie. Werknemers kunnen terecht bij hun werkgever of een vakbond voor vragen over de cao mbo.

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao mbo

Op 6 juni jl. zijn de MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao mbo gekomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024. 

Loon en looptijd

Afgesproken is dat de salarissen in het mbo met ingang van 1 juni 2024 structureel worden verhoogd met 2,95%. Daarnaast zijn er twee eenmalige uitkeringen overeengekomen. Iedere werknemer, die op 1 juni 2024 in dienst is, ontvangt een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 oktober 2024 in dienst is, een eenmalige uitkering van 550 euro bruto. Voor parttimers gelden deze bedragen naar rato. De MBO Raad legt dit onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan haar leden. 

Regionale bijeenkomsten

Met de nieuwe cao willen alle betrokken partijen recht doen aan de waardering die medewerkers in het mbo verdienen. De cao biedt ook tijd om gesprekken over toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden te houden, zoals afgesproken in de cao mbo 2023-2024. Om het werkplezier van medewerkers te vergroten en de cao nog beter te laten aansluiten op alle ontwikkelingen in en rondom het mbo organiseren sociale partners in het najaar van 2024 regionale bijeenkomsten. Hier wordt onder meer gesproken over ontwikkelingen in de sector en over wat huidig en toekomstig mbo-personeel (zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend personeel) belangrijk vindt aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 

De MBO Raad gebruikt de gespreksuitkomsten bij de inzet voor de nieuwe cao mbo.

Veelgestelde vragen:

Hoe komen functiebeschrijvingen in het mbo tot stand?
Hoe komen functiewaarderingen in het mbo tot stand?
Tot wanneer loopt de huidige cao mbo?
Waar kan ik terecht met vragen over de cao mbo?