Handel

Laatst gewijzigd: 16-10-2017

De bedrijfstakgroep (btg) Handel vertegenwoordigt de opleidingen van de kwalificatiestructuur Handel en/of Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT).

Onderwijsclusters

In de btg Handel & Mode zijn de scholen verenigd die de opleidingen in de Handels- en Modesector aanbieden. De modeopleidingen kennen hierbinnen een eigen cluster. 

Foto van een interieurontwerper
Afbeelding van het Alfa-College

Kerntaken bedrijfstakgroep Handel

Btg Handel maakt zich sterk voor opleidingen op het gebied van Handel en Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT). Centraal staat het delen van kennis en ervaringen, het versterken van de opleidingen en het continu optimaliseren van afstemming op het bedrijfsleven.

Deze kerntaken heeft btg Handel in de volgende accenten en taken vastgelegd:

  • Ondersteunen van validering en implementatie kwalificatiedossiers (opstellen inspiratie- en servicedocumenten) 
  • Organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten (regionale bijeenkomsten, BPV Platform, Platform Examinering, Platform BBL, docentendag, tweedaagse) 
  • Professionalisering van onderwijs en examinering (trainingen en werkbijeenkomsten, kwaliteit borgen, evaluaties)

Contact informatie

Silhouet profielfoto vrouw

Annette van den Bosch

Silhouet profielfoto vrouw

Karin Geurts

Beleidsadviseur
Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur