Handel

Laatst gewijzigd: 04-12-2020

De bedrijfstakgroep (btg) Handel vertegenwoordigt de opleidingen van de kwalificatiestructuur Handel en/of Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT).

Onderwijsclusters

In de btg Handel zijn de scholen verenigd die de opleidingen in de Handels- en Modesector aanbieden. De modeopleidingen kennen hierbinnen een eigen cluster. 

Foto van een interieurontwerper
Afbeelding van het Alfa-College

Kerntaken bedrijfstakgroep Handel

Btg Handel maakt zich sterk voor opleidingen op het gebied van Handel en Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT). Centraal staat het delen van kennis en ervaringen, het versterken van de opleidingen en het continu optimaliseren van afstemming op het bedrijfsleven.

Deze kerntaken heeft btg Handel in de volgende accenten en taken vastgelegd:

  • Ondersteunen van validering en implementatie kwalificatiedossiers (opstellen inspiratie- en servicedocumenten) 
  • Organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten (regionale bijeenkomsten, BPV Platform, Platform Examinering, Platform BBL, docentendag, tweedaagse) 
  • Professionalisering van onderwijs en examinering (trainingen en werkbijeenkomsten, kwaliteit borgen, evaluaties)

Contactpersonen

Karin Geurts

Beleidsadviseur
gabry karsdorp

Gabry Karsdorp

Beleidsadviseur
afbeelding Hiske Vogt

Hiske Vogt

Secretaresse

Praktijkopdrachten Albeda bij winkelcentrum Zuidplein - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven