Handel

Laatst gewijzigd: 15-05-2023

De btg Handel is één van de negen bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) van de MBO Raad. De btg's zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches) met elkaar samenwerken. 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

De btg Handel

De bedrijfstakgroep (btg) Handel vertegenwoordigt de opleidingen van de kwalificatiestructuur Handel en/of Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT). De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. De kerntaken heeft btg Handel in de volgende accenten en taken vastgelegd:

  • Ondersteunen van validering en implementatie kwalificatiedossiers (opstellen inspiratie- en servicedocumenten) 
  • Organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten (regionale bijeenkomsten, BPV Platform, Platform Examinering, Platform BBL, docentendag, tweedaagse) 
  • Professionalisering van onderwijs en examinering (trainingen en werkbijeenkomsten, kwaliteit borgen, evaluaties)

Onderwijsclusters

In de btg Handel zijn de scholen verenigd die de opleidingen in de Handels- en Modesector aanbieden. De modeopleidingen kennen hierbinnen een eigen cluster. 

Foto van een interieurontwerper
Afbeelding van het Alfa-College

Contactpersonen

Karin Geurts

Beleidsadviseur

Gonnie van der Eerden

Beleidsadviseur bedrijfstakgroepen
06 51 75 30 29

Hiske Vogt

Secretaresse

Praktijkopdrachten Albeda bij winkelcentrum Zuidplein - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven