Handel

Laatst gewijzigd: 21-03-2018

De bedrijfstakgroep (btg) Handel vertegenwoordigt de opleidingen van de kwalificatiestructuur Handel en/of Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT).

Onderwijsclusters

In de btg Handel & Mode zijn de scholen verenigd die de opleidingen in de Handels- en Modesector aanbieden. De modeopleidingen kennen hierbinnen een eigen cluster. 

Foto van een interieurontwerper
Afbeelding van het Alfa-College

Kerntaken bedrijfstakgroep Handel

Btg Handel maakt zich sterk voor opleidingen op het gebied van Handel en Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT). Centraal staat het delen van kennis en ervaringen, het versterken van de opleidingen en het continu optimaliseren van afstemming op het bedrijfsleven.

Deze kerntaken heeft btg Handel in de volgende accenten en taken vastgelegd:

  • Ondersteunen van validering en implementatie kwalificatiedossiers (opstellen inspiratie- en servicedocumenten) 
  • Organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten (regionale bijeenkomsten, BPV Platform, Platform Examinering, Platform BBL, docentendag, tweedaagse) 
  • Professionalisering van onderwijs en examinering (trainingen en werkbijeenkomsten, kwaliteit borgen, evaluaties)

Terugblik op tweedaagse btg Handel en Mode in Düsseldorf

Op 23 en 24 november 2017 was de jaarlijkse tweedaagse van de Btg Handel en Mode in Düsseldorf.  Onze belangrijkste Handelspartner Duitsland, stond daar in al haar facetten centraal. Met 150 deelnemers zijn ’s ochtends werkbezoeken afgelegd bij DB Schenker in Dortmund, Zeche Zollverein in Essen, een Experience Store, de Messe en Medienhafen in Dusseldorf. ’s Middags stond de binnenstad van Düsseldorf centraal waarbij diverse retailconcepten aan bod kwamen.
Na een muzikaal avondprogramma volgde op vrijdagochtend het onderwijs inhoudelijk deel van de tweedaagse. Daarin bijdragen van de directeur van de Duits Nederlandse Handelskammer, SBB en Nuffic, trainers in culturele verschillen, een Europa-expert en vertegenwoordigers van de Euregio. Margriet Brandsma, voormalig NOS correspondente voor Duitsland, sloot af met een mooie beschouwing en een pleidooi voor meer aandacht voor Duitsland en de Duitse taal in het mbo. Voor meer info en foto’s zie btghandel.

 

twee_daagse_handel_dusseldorf_2017
Impressie van tweedaagse Handel in Düsseldorf.

Contactpersonen

Silhouet profielfoto vrouw

Annette van den Bosch

Silhouet profielfoto vrouw

Karin Geurts

Beleidsadviseur

Praktijkopdrachten Albeda bij winkelcentrum Zuidplein - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven