Bedrijfstakgroepen

Een van de afdelingen binnen de MBO Raad is de afdeling bedrijfstakgroepen. Hier werken soortgelijke mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches of sectoren) met elkaar samen.

Wat zijn bedrijfstakgroepen?

Binnen de MBO Raad werken soortgelijke mbo-opleidingen samen en bundelen hun krachten. Zo hebben zij invloed op landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs binnen hun sector. Dit gebeurt via bedrijfstakgroepen, ook wel btg’s genoemd.

In totaal zijn er negen btg’s, bijvoorbeeld Zorg, welzijn en sport, ICT en Handel. Elke school wijst per btg een instellingsvertegenwoordiger aan die namens de school inbreng heeft in de btg.

De verschillende btg’s: behartigen de belangen van soortgelijke mbo-opleidingen richting de overheid en het bedrijfsleven. Deelnemers delen binnen btg’s veel kennis met elkaar en zetten samen projecten op om het onderwijs efficiënter in te richten. Denk hierbij aan de vertaling van ontwikkelingen in de sector naar actueel onderwijs, het optimaliseren van stagemogelijkheden en kennisdeling die leidt tot professionalisering van docenten.

Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

Lees meer in het 'handboek bedrijfstakgroepen'.