Handboek bedrijfstakgroepen

Dit Handboek bedrijfstakgroepen is een actualisatie en combinatie van teksten uit “’Handreiking bedrijfstakgroepen” versie 2015 en “’Huishoudelijk Reglement bedrijfstakgroepen”’ versie 2015. Actualisatie van beide versies was noodzakelijk omdat in oudere versies de onderwijsclusters van de bedrijfstakgroepen en marktsegmenten binnen SBB nog niet of onvoldoende uitgewerkt waren, er verschillende zittingstermijnen gehanteerd werden en er overlappende teksten waren.

Naslagwerk voor leden van de bedrijfstakgroepen

Het handboek is bedoeld als naslagwerk voor btg-medewerkers en leden van de bedrijfstakgroepen. U krijgt inzicht in:

  • wat is een bedrijfstakgroep en een onderwijscluster?
  • welke rol hebben de leden van een bedrijfstakgroep en haar onderstructuur?
  • wat is de relatie tussen een bedrijfstakgroep en andere gremia binnen de MBO Raad en SBB