Onderwijstijd & examineren

Mbo-scholen investeren in de kwaliteit van examinering om vertrouwen in mbo-diploma's en -certificaten te waarborgen. Dit gebeurt door scholing van medewerkers, gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van exameninstrumenten, evaluaties en controles van het examenproces. De vereisten voor kennis, vaardigheden en beroepshouding staan beschreven in kwalificatiedossiers. Op basis hiervan worden de examens ingericht, die per school en opleiding kunnen verschillen. Verschillende examenvormen worden vaak gecombineerd, zoals proeven van bekwaamheid, theorie- en vaardigheidsexamens die bij de opleiding passen.

Onderwijstijd

Bij het nadenken over de opleiding staat dan ook de vraag centraal: ‘wat is voor ons kwalitatief goed onderwijs?’ Daarbij richten scholen onderwijsprogramma’s zo in dat studenten de kwalificatie kunnen behalen binnen de studietijd, met uitdagende en evenwichtige programma's. Deze programma's zijn zo opgezet dat studenten de kwalificatie kunnen behalen binnen de studietijd, met uitdagende en evenwichtige programma's. Er is ruimte voor afstandsonderwijs, instructeurs en gastdocenten. Het gaat niet om een vast aantal uren, maar om voldoende kwaliteit. Scholen hebben het vertrouwen om de onderwijskwaliteit zelf te bewaken, met beoordeling op basis van programma's, docenten en diverse onderwijsactiviteiten. Goed onderwijs gaat verder dan klokuren, met vertrouwen als belangrijk uitgangspunt.

Veelgestelde vragen over onderwijstijd:

Waar kan ik meer informatie vinden over het succesvol inrichten van onderwijsprogramma's?
Wat is de urennorm voor het inrichten van een bbl-onderwijsprogramma?
Wat is de urennorm voor het inrichten van een bol-onderwijsprogramma?
Wat wordt verstaan onder begeleide onderwijstijd?

Examineren op hoofdlijnen

In de kwalificatiedossiers staat wat er van mbo-studenten aan het eind van hun opleiding wordt verwacht aan kennis, vaardigheden en beroepshouding om hun diploma te behalen. Scholen organiseren examens op basis hiervan, met verschillende examenvormen zoals proeven van bekwaamheid, theorie- en vaardigheidsexamens. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen studenten een diploma. Ze kunnen ook deelcertificaten behalen, genaamd mbo-certificaten of mbo-verklaringen, waarmee ze kunnen inspelen op opleidingsbehoeften van werkgevers en werknemers. Scholen moeten alle diploma's, certificaten en verklaringen volgens de vastgestelde modellen in de regeling 'Model diploma mbo' vormgeven om hun waarde op de arbeidsmarkt en voor vervolgonderwijs te waarborgen.

Veelgestelde vragen:

Hoe wordt de examinering voor mbo-opleidingen bepaald?
Is examinering op alle scholen gelijk?
Waar kun je terecht met vragen over wet- en regelgeving rondom onderwijs en examinering?
Wat is het verschil tussen een mbo-diploma en een mbo-certificaat?