Veiligheid

Een veilig schoolklimaat is essentieel voor effectief leren en werken. Gebeurtenissen in de maatschappij kunnen de sfeer en het gedrag op school beïnvloeden, en dagen scholen uit hier verantwoordelijk mee om te gaan. Veiligheid is geen extra taak, maar een kernonderdeel van de pedagogische opdracht van het mbo. De MBO Raad werkt momenteel aan Integraal Veiligheidsbeleid, waarbij alle betrokkenen samenwerken om verschillende veiligheidsaspecten te verbinden en aan te pakken.

Integrale veiligheid

Bij integraal veiligheidsbeleid worden veiligheidsrisico's vanuit verschillende perspectieven bekeken en worden samenhangende maatregelen genomen. Het bouwen aan integrale veiligheid betreft eigenaarschap, inhoud en betrokkenheid. Iedereen op school draagt bij aan een veilig schoolklimaat; het is niet alleen de verantwoordelijkheid van enkele gespecialiseerde medewerkers. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel studenten als personeel. Het vraagt aandacht voor alle veiligheidsaspecten en is gebaseerd op een cultuur van openheid, respect en tolerantie.

Veiligheid is verweven met andere onderwerpen die het schoolklimaat beïnvloeden, zoals burgerschapsonderwijs en het stimuleren van kritisch denken. Samen met externe partners, zoals gemeenten, jeugdzorg, het ministerie van OCW, politie en reclassering, wordt gewerkt aan het waarborgen van een veilig schoolklimaat, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Vier pijlers

Naast wettelijke bepalingen en eisen waar mbo-scholen aan moeten voldoen, kent het mbo vier pijlers waarlangs de scholen zelf, op maat, hun veiligheidsbeleid ontwikkelen:

  1. veilig leer- en werkklimaat
  2. veiligheid in curriculum
  3. veiligheid bij incidenten
  4. veilige infrastructuur

Veelgestelde vragen:

Wanneer spreek je van een integraal veiligheidsbeleid?
Welke instanties zijn betrokken bij de veiligheid op het mbo?
Wie is er verantwoordelijk voor veiligheid op school?