Mobiliteit, Transport, Logistiek & Maritiem

De MBO Raad heeft negen bedrijfstakgroepen (btg's), waaronder de btg MTLM. In deze bedrijfstakgroep zijn alle roc's en beroepscolleges vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden gericht op mobiliteit, transport, logistiek, luchtvaart, rail en maritiem.

Veelgestelde vragen:

Hoe legt een bedrijfstakgroep verantwoording af?
Wat doet een bedrijfstakgroep?
Wat is een bedrijfstakgroep?
Welke sectoren (btg's) kent de MBO Raad?

De kerntaken

De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. In die kerntaken heeft btg MTLM in de volgende accenten en taken vastgelegd:

  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Toekomstgericht beroepsonderwijs (onderwijsinnovatie, trends en ontwikkelingen)
  • Huis op orde: van anderen leren en inspireren (kwalificeren en examineren, bpv, opleidingsaanbod, professionalisering docenten)
  • Samenwerking met bedrijfsleven

Binnen de btg geven we hieraan op verschillende plekken en manieren vorm, zowel op beleidsmatig als op operationeel niveau. 

Onderwijsclusters

In de btg MTLM zijn de scholen verenigd die de opleidingen in de volgende clusters:

  • Mobiliteit, 
  • Transport & Logistiek, 
  • Luchtvaart & Rail 
  • Maritiem