Zorg, Welzijn en Sport

De btg Zorg, Welzijn & Sport (ZWS) is een van de negen bedrijfstakgroepen (btg's) van de MBO Raad. In deze bedrijfstakgroep zijn alle roc's en beroepscolleges vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden gericht op zorg, welzijn en sport.

Veelgestelde vragen:

Hoe legt een bedrijfstakgroep verantwoording af?
Wat doet een bedrijfstakgroep?
Wat is een bedrijfstakgroep?
Welke sectoren (btg's) kent de MBO Raad?

De kerntaken

Werkgevers in de sectoren zorg, welzijn en sport in onze regio’s ondervinden steeds meer hinder van arbeidsmarkttekorten. Het is belangrijk voor onze bedrijfstakgroep om flexibel en innovatief te blijven terwijl we de bestaande kaders behouden. Samenwerking met inspectie en OCW helpt om ruimte te vinden in regels en pilots maken onze kwalificatiestructuur flexibeler om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen.

De kerntaken van de btg ZWS worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Het activiteitenplan en jaarverslag vindt u in pdf-versie op deze pagina.

Onderwijsclusters

ZWS bestaat uit verschillende onderwijsclusters:

  • Zorg
  • Welzijn
  • Sport & bewegen
  • Assisterende Gezondheidszorg

NB: de bedrijfstakgroep ZWS behartigt de belangen van de opleidingen voor schoonheidsverzorging & voetzorg in het marktsegment Uiterlijke Verzorging van de SBB en de sectorkamer ZWS. Onderwijsinhoudelijk vallen de opleiding voor schoonheidsverzorging & voetzorg binnen de bedrijfstakgroep Voedsel, Gastvrijheid en Groen van de MBO Raad.