Publicaties

Handboek bedrijfstakgroepen

Bedrijfstakgroepen, onderwijsclusters, SBB, sectorkamers, marktsegmenten: als u lid bent van een bedrijfstakgroep (btg), onderwijscluster of binnen SBB van een sectorkamer of marktsegment komt u ze tegen. In dit handboek staat meer informatie over deze en andere begrippen.

Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie VP-MZ4

Op verzoek van de bedrijfstakgroep ZWS is in kaart gebracht of een combi-opleiding mbo-Verpleegkundige (VP) - Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) haalbaar lijkt voor onderwijs en examinering. Vanwege wet- en regelgeving is de opleiding mbo-Verpleegkundige het uitgangspunt bij de uitwerking.

Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie GPM - OA

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossier is vanuit diverse regio’s de vraag gesteld om de profielen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) en Onderwijsassistent (OA) samen te voegen, omdat er steeds meer vraag is naar een multi-inzetbare professional die zowel op de kinderopvang, buitenschoolse opvang als op de basisschool taken kan vervullen.

Servicedocument verkorte opleiding tot mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Servicedocument van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van dit servicedocument is voor scholen inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de opleiding mbo-verpleegkundige verkort aan te bieden.

Body of Knowledge voor Zorg en Welzijn

De Body of Knowledge (BoK) bevat de benodigde kennis die bij een kwalificatie hoort waarvoor de student wordt opgeleid. Deze vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. De landelijke BoK bestaat sinds 2015.

Servicedocument Verzorgende-IG (2020) - Maatschappelijke Zorg niveau 3 (2016/2022)

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers VZ- IG (2020) en MZ3 (2022) heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) besloten om voor de doorstroom van Maatschappelijke Zorg niveau 3 (MZ3) naar Verzorgende-IG (VZ-IG) en omgekeerd, de kwalificaties te vergelijken en de overlap in kaart te brengen.

Verantwoordingsdocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Dit document legt uit hoe een school kan aantonen dat de opleiding Mbo-Verpleegkundige voldoet aan de urennormen van de WEB en de wet BIG1. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2005/36/EG. Het document beschrijft hoe de instelling kan voldoen aan zowel de Nederlandse als Europese opleidingseisen voor de Mbo-Verpleegkundige opleiding.

Servicedocumenten doorstroom-afstroom Dienstverlening

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport is dit servicedocument ontwikkeld voor de doorstroom en afstroom van diverse niveau 2 en 3 opleidingen. Het gaat om Zorg, Welzijn en Sport en Bewegen.

Duiding bij kwalificatiedossiers ZWS ('BoK')

Publicaties waarin voor toetsontwikkelaars duiding wordt gegeven bij een aantal kwalificatiedossiers.

Servicedocumenten - Doorstroom naar MBO-Verpleegkundige

Servicedocumenten over de doorstroom vrijstellingen naar MBO-Verpleegkundige vanuit verschillende mbo niveau 3 en 4 opleidingen.