Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie GPM - OA

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossier is vanuit diverse regio’s de vraag gesteld om deze twee profielen samen te voegen, omdat er steeds meer vraag is naar een multi-inzetbare professional die zowel op de kinderopvang, buitenschoolse opvang als op de basisschool taken kan vervullen. Deze wens is toen niet gehonoreerd: enerzijds wil de kinderopvangbranche dit expliciet niet, anderzijds is het landelijke beeld zo dat er over het algemeen behoefte blijft aan twee gescheiden uitstroomprofielen.

Vanuit het cluster welzijn wordt er aangegeven dat er steeds meer vraag is naar dubbelkwalificeren van GPM & OA. Ook Consortium en Prove2Move hebben aangegeven dat er in bepaalde regio’s steeds meer vraag is naar dubbelkwalificeren. Vandaar dat er een servicedocument voor dubbelkwalificering is ontwikkeld. Dit servicedocument geeft scholen, die op basis van de wens van het werkveld graag tot dubbelkwalificering willen overgaan, kaders die leiden tot uniforme behandeling van dubbelkwalificering, hetgeen de landelijke herkenbaarheid vergroot.