Verantwoordingsdocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

In dit document staat beschreven hoe een school kan verantwoorden dat een opleiding Mbo-Verpleegkundige voldoet aan de urennorm WEB en de urennorm die staat in het bij de wet BIG1 behorende Besluit opleidingseisen verpleegkundige 20112.

De opleidingseisen die staan in het ‘Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011’ zijn gebaseerd op de opleidingseisen die staan in Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement 3. Dit verantwoordingsdocument beschrijft hoe een onderwijsinstelling zowel aan de Nederlandse als Europese opleidingseisen kan voldoen voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige.