Servicedocument Verzorgende-IG (2020) - Maatschappelijke Zorg niveau 3 (2016/2022)

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers VZ- IG (2020) en MZ3 (2022) heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) besloten om voor de doorstroom van Maatschappelijke Zorg niveau 3 (MZ3) naar Verzorgende-IG (VZ-IG) en omgekeerd, de kwalificaties te vergelijken en de overlap in kaart te brengen. Verder is besloten de servicedocumenten voor Dubbelkwalificering Verzorgende-IG en Maatschappelijke zorg te actualiseren. Naar aanleiding van deze besluiten is dit servicedocument ontwikkeld.

Toelichting bij gerelateerde documenten

In deze publicatie zijn de voorlopers uit 2020 van het servicedocument voor de volledigheid opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op die documenten:

Het document 'Voorbeeldindeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3' is bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de examens. Het bevat een voorbeeld indeling van de beroepsgerichte examens voor de dubbelkwalificering van Verzorgende-IG (geldig vanaf 1 januari 2020) en Begeleider gehandicaptenzorg (geldig vanaf 01-08-2016) en voor de dubbelkwalificering van Verzorgende-IG (geldig vanaf 1 januari 2020) en Begeleider specifieke doelgroepen (geldig vanaf 01-08-2016).

In het document 'Overlap tussen kwalificaties' worden de volgende kwalificaties met elkaar vergeleken: Verzorgende-IG vs kwalificatie Begeleider gehandicaptenzorg en Verzorgende-IG vs kwalificatie Begeleider specifieke doelgroepen. Ook de conclusies uit deze vergelijkingen zijn te vinden in dit document.