Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie VP-MZ4

Op verzoek van de bedrijfstakgroep ZWS is in kaart gebracht of een combi-opleiding mbo-Verpleegkundige (VP) - Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) haalbaar lijkt voor onderwijs en examinering. Hierbij is rekening gehouden met de Europese regelgeving (richtlijn 2005/36/EG), waarin is beschreven waaraan een verpleegkundige opleiding minimaal dient te voldoen.

Een onderwijsinstelling moet kunnen verantwoorden dat de opleiding mbo-Verpleegkundige (VP) voldoet aan zowel de WEB als de wet BIG. Vanwege deze wet- en regelgeving is de opleiding mbo-Verpleegkundige (VP) het uitgangspunt bij het uitwerken van het onderwijsprogramma van een combi-opleiding VP-MZ4. De btg ZWS heeft gezamenlijk een aantal producten ontwikkeld waarmee de examinering VP-MZ4 effectief kan worden vormgegeven.