Werkgeverschap in het mbo van de toekomst

In april 2015 heeft de MBO Raad ‘Het mbo in 2025. Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs’ vastgesteld. De kern van het manifest is dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de samenleving en het onderwijs snel gaan en dat het mbo moet kunnen meebewegen met deze ontwikkelingen. Het manifest benoemt noodzakelijke en gewenste veranderingen in en rond het mbo.

Dit document beschrijft – vanuit meerjarig perspectief - de ambities van de mbo-scholen om vanuit hun werkgeversrol een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen.

De inhoud van deze notitie wordt breed gedragen door werkgevers in het mbo en dient voor hen als uitgangspunt in het gesprek met verschillende stakeholders, zoals het bedrijfsleven en werknemers(vertegenwoordigers), en als leidraad voor de verdere uitwerking van de ambities in de toekomst.