Naleving mbo van de gelijkebehandelingswetgeving

De MBO Raad heeft in 2012, na gesprekken met de voorloper van het College van de Rechten van de Mens (de Commissie Gelijke behandeling), besloten een handreiking op het gebied van gelijkebehandelingswetgeving voor leden van de MBO Raad op te stellen waarin duidelijk wordt hoe de verschillende belangen bij gelijke behandeling zorgvuldig moeten worden afgewogen. Gezien het feit dat er de afgelopen 7 jaar veel is veranderd, is besloten tot een nieuwe versie van het servicedocument.