Servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo

Het klachtrecht is in het mbo vanaf 1 augustus 2017 wettelijk verankerd en daarmee verandert de klachtenbehandeling in het mbo. Het servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo (versie 2017) ondersteunt de scholen bij de implementatie van de wet.

JOB en MBO Raad

Dit servicedocument is een gezamenlijk servicedocument van de JOB (jongerenorganisatie beroepsonderwijs, de belangenbehartiger van alle mbo-studenten) en de MBO Raad (de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs) en vervangt de versie van 2014. In het servicedocument is meer informatie te vinden over de klachtenbehandeling in het algemeen en meer specifiek over de gevolgen van het invoeren van de wetgeving voor