Inspiratiekaart kansrijke overstapberoepen

De MBO Raad, NRTO, UWV en SBB hebben inspiratiekaarten ontwikkeld met voorbeeldtrajecten voor mensen die overwegen over te stappen naar een ander beroep (bijvoorbeeld omdat er in hun huidige beroep geen of weinig vacatures zijn). De voorbeelden zijn uiteraard niet uitputtend (het blijft maatwerk), maar dienen ter inspiratie bij het overleg met de regionale mobiliteitsteams.