Mbo & arbeidsmarkt

Mbo & arbeidsmarkt

Leven lang ontwikkelen 'voor iedereen’ gebaat bij andere interventies

Bijna alle politieke partijen reserveren in hun verkiezingsprogramma’s ruimte voor het thema leven lang ontwikkelen (LLO). Die aandacht is positief, maar andere interventies zijn nodig om LLO écht voor iedereen toegankelijk te maken.

Open brief aan nieuw kabinet: 'Richt je niet op llo-aanbod, maar op ontwikkeling van de vráág'

Jan Jacob van Dijk, voorzitter college van bestuur van Christelijke Onderwijs Groep (COG) roept in een open brief een nieuw te vormen kabinet op om eerst te kijken naar de vraag achter leven lang ontwikkelen (llo) en zich pas dan te richten op het aanbod.

Kijken naar de feiten: haal het maximale uit de bestaande infrastructuur

In veel verkiezingsprogramma’s is aandacht voor (verbeter)maatregelen in het sociaal domein om mensen die dat nodig hebben aan te laten haken op wat de arbeidsmarkt en samenleving van ze vragen.

Sociaal domein: 'Mbo-scholen onmisbare schakel in krachtige samenwerking met gemeenten en UWV'

In veel regio’s maken gemeenten, UWV en mbo-scholen het verschil voor mensen in een kwetsbare positie, zien ook Leonard Geluk, algemeen directeur van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Judith Duveen, directeur Werkbedrijf van UWV.

Kijken naar de feiten: op naar een vijfjarig vmbo?

Enkele politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma over een vijfjarig vmbo. Dat lijkt een goede suggestie, maar er zitten nog wat haken en ogen aan.

Een sterke beroepsroute: hobbels en drempels wegnemen voor een betere aansluiting

Sommige jongeren en zij-instromers ervaren belemmeringen die de start van een beroepsgerichte opleiding in de weg zitten en de keuzevrijheid beperkt. Mbo-scholen onderzoeken op verschillende manieren hoe ze de aansluiting van opleidingen binnen een beroepskolom kunnen versterken.
22 nov

Symposium Valideren #LLO!

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering organiseert het symposium ‘Valideren #LLO; hoe waardeer je leer- en werkervaring?

Excellent onderwijs

Het mbo stimuleert talentvolle studenten om hun potentieel te benutten en anderen te inspireren. Excellent onderwijs wordt op verschillende manieren vormgegeven. MBOe-scholen steunen deze ambitie en delen hun expertise op dit gebied.

Beroepsonderwijskolom

Soepele doorstroom binnen het onderwijs is cruciaal voor het succes van studenten en het voorkomen van schooluitval. Daarom zet de MBO Raad zich in voor een goede samenwerking tussen verschillende opleidingsniveaus.

Leven Lang Ontwikkelen

Het Nederlandse mbo werkt nauw samen met bedrijven, garandeert stages en houdt zich op de hoogte van regionale ontwikkelingen. Het mbo is belangrijk voor 40% van de beroepsbevolking en wil studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij, ongeacht hun situatie of carrièrefase.
Abonneer op Mbo & arbeidsmarkt