Mbo & arbeidsmarkt

Mbo & arbeidsmarkt

Adnan Tekin in gesprek met Mark Helder, voorzitter Koninklijke Metaalunie: ‘Mkb-maakbedrijven en mbo-scholen hebben elkaar keihard nodig’

MBO Raad voorzitter Adnan Tekin zocht Mark Helder, voorzitter van Koninklijke Metaalunie op, en vroeg hem onder meer naar zijn ideeën over regionale samenwerking, gezamenlijke opleidingen en kansrijk leren.

MBO Raad reageert op voortijdig terugtrekken bedrijfsleven uit kansrijk opleiden

De MBO Raad is teleurgesteld dat het bedrijfsleven voortijdig de stekker heeft getrokken uit de afspraken rondom kansrijk opleiden. Onderwijs en bedrijfsleven hadden de afspraak om minimaal twee jaar samen te werken om vervolgens de resultaten van kansrijk opleiden te evalueren. Het is zeer betreurenswaardig dat het bedrijfsleven heeft besloten zich voortijdig terug te trekken uit dit initiatief. De gemaakte afspraken boden zowel werkgevers als onze studenten volop kansen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Open dagen in volle gang: mbo-scholen laten zich van hun mooiste kant zien

Open dagen zijn een belangrijk contactmoment voor scholen met jongeren en hun ouders.

‘Geef omscholers als Eric Corton de ruimte, we hebben ze keihard nodig’

Adnan Tekin las en zag de oproep van Eric Corton om iets te doen aan de 'starre regelgeving' waarmee vooral oudere zijinstromers in het mbo te maken krijgen. De MBO Raad-voorzitter breekt een lans voor meer maatwerk en het aanbieden van avo-vakken in de beroepscontext.

‘Haal de drempels naar het beroepsonderwijs weg’

De in- en doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo en hbo stokt, terwijl vakmensen juist harder nodig zijn dan ooit. Versterking van het beroepsonderwijs is dan ook noodzakelijk.

ROC Nijmegen opent foto-expositie stagediscriminatie

ROC Nijmegen opent foto-expositie stagediscriminatie op de internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Het doel van de expositie is om bewustwording te vergroten, het onderwerp bespreekbaar te maken en studenten te laten weten wat ze kunnen doen als ze er mee te maken krijgen.
ROC Nijmegen
27 mrt

Landelijke conferentie Stagepact

Tijdens het Stagepact Event gaan we met elkaar aan de slag om de maatregelen en afspraken uit het Stagepact binnen jouw school, organisatie of bedrijf nog beter te laten landen.

Vernieuwd team Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen

Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen is 2024 gestart met een vernieuwd team.

Leven lang ontwikkelen 'voor iedereen’ gebaat bij andere interventies

Bijna alle politieke partijen reserveren in hun verkiezingsprogramma’s ruimte voor het thema leven lang ontwikkelen (LLO). Die aandacht is positief, maar andere interventies zijn nodig om LLO écht voor iedereen toegankelijk te maken.

Open brief aan nieuw kabinet: 'Richt je niet op llo-aanbod, maar op ontwikkeling van de vráág'

Jan Jacob van Dijk, voorzitter college van bestuur van Christelijke Onderwijs Groep (COG) roept in een open brief een nieuw te vormen kabinet op om eerst te kijken naar de vraag achter leven lang ontwikkelen (llo) en zich pas dan te richten op het aanbod.
Abonneer op Mbo & arbeidsmarkt