MBO Raad: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo

20 april 2020 12:00

Veel nieuwkomers moeten door het uitblijven van steun vanuit de overheid noodgedwongen stoppen met hun taalcursussen. En dat kan ingrijpende vertragingen opleveren voor hun snelle inburgering in de samenleving. Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad: “Veel nieuwkomers volgen na tijdens het leren van de taal een mbo-opleiding. Voor het kunnen begrijpen van de leerstof in het mbo is het echt belangrijk een zeker taalniveau te hebben. Door de coronacrisis staat ook het taalonderwijs onder druk. Als dat wegvalt betekent dat vertraging in de opleiding en vertraging in hun inburgering. En met een beetje pech vallen ze helemaal uit. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus overheid: steun ook deze kwetsbare groep!”

Vorige week publiceerde het CBS de meest actuele feiten en cijfers Asiel en integratie 2020. Daaruit blijkt dat het mbo als beroepsonderwijs bij nieuwkomers als opstap naar de arbeidsmarkt veruit favoriet is. Zo blijkt dat bijna de helft van de asielzoekers die op 1 oktober 2019 onderwijs volgde, dat deed in het mbo.  Ook volgens ze steeds vaker een mbo-opleiding op een hoger niveau. Het aandeel statushouders uit 2015 dat een mbo-opleiding volgt is gestegen van 6 procent in 2016 naar 55 procent in 2019.

Perspectief bieden

Frank van Hout: “Heel mooi dat het mbo ook deze groep perspectieven weet te bieden. Dat geldt zowel in goede als in slechtere economische tijden. In goede tijden betekent een mbo-diploma zekerheid voor een baan. In slechtere tijden is een mbo-diploma juist de garantie voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. En nu we de arbeidsmarkt onder invloed van de coronacrisis snel zien veranderen, is het extra belangrijk dat we ook deze kwetsbare groep zo snel mogelijk toegang tot het mbo kunnen blijven bieden.”

Beperkt budget

Daar schuilt een risico, zegt Van Hout. “Uit het CBS-onderzoek blijkt dat nieuwkomers die via niet-bekostigd onderwijs Nederlands hebben geleerd, vaak daarna het middelbaar beroepsonderwijs instromen. Maar juist het taalonderwijs staat op dit moment door de coronacrisis onder druk. Lessen kunnen niet meer gegeven worden op locatie. De ROC-taalscholen geven wel afstandsonderwijs, maar hebben er moeite mee dat deze voor rekening van inburgeraars zelf komen. Omdat nieuwkomers maar een beperkt budget hebben en ook de inburgeringsexamens voorlopig zijn opgeschort, zien sommige inburgeraars geen andere optie meer dan stoppen."

Snelle overstap beroepsonderwijs

Daar schuilt een risico, zegt Van Hout. “Uit het CBS-onderzoek blijkt dat nieuwkomers die via niet-bekostigd onderwijs Nederlands hebben geleerd, vaak daarna het middelbaar beroepsonderwijs instromen. Maar juist het taalonderwijs staat op dit moment door de coronacrisis onder druk. Lessen kunnen niet meer gegeven worden op locatie. De ROC-taalscholen geven wel afstandsonderwijs, maar hebben er moeite mee dat deze voor rekening van inburgeraars zelf komen. Omdat nieuwkomers maar een beperkt budget hebben en ook de inburgeringsexamens voorlopig zijn opgeschort, zien sommige inburgeraars geen andere optie meer dan stoppen."