Uitwerking stappenplan slaag-zakregeling keuzedelen

Mbo-scholen hebben, via SBB, de minister van OCW gevraagd om de opname van de keuzedelen in de slaag- zakregeling met twee jaar uit te stellen en in te laten gaan voor cohort 2020-2021. De minister heeft dit voorstel overgenomen in een brief aan de Tweede Kamer. Daarbij heeft ze toegezegd dat scholen en SBB die twee jaar benutten om de invoering van de slaag-zakregeling met betrekking tot keuzedelen verantwoord te kunnen doen.

Daartoe hebben de MBO Raad en SBB de minister een stappenplan aangeboden. De acties hieruit, afgestemd met de vereniging voor particuliere opleidingsinstituten NRTO, worden in het voorjaar afgerond. Het plan stelt mbo-scholen in staat ruim voor de start van het studiejaar 2020-2021 onderwijs en examenregelingen op elkaar af te stemmen op een manier die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor het Onderwijs.

Het stappenplan bestaat uit vier onderdelen:

  • De realisatie van voldoende en kwalitatief goed examenmateriaal
  • De borging van een goede examinering
  • Het onderhoud van de keuzedelen
  • Informeren van de bedrijfsleven over de kansen en mogelijkheden van keuzedelen.

De MBO Raad en SBB zijn ervan overtuigd dat we met dit stappenplan de benodigde tijd krijgen om tot een gedragen implementatie van de slaag-zakregeling voor keuzedelen te komen