Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering

Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden over (nieuwe) wet- en regelgeving en praktische oplossingen met elkaar delen. Van examinering, keuzedelen, vrijstellingen tot toelatingsrecht. Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering deelt informatie over de herziene kwalificatiestructuur, examinering, onderwijs op maat en toelatingsrecht.

Wat omvat het project?

Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen over de invoering van nieuwe wet- en regelgeving rondom onderwijs en examinering, praktische oplossingen en de kwaliteitsborging. Het kennispunt ondersteunt scholen vraaggericht door:

  • delen van actuele en gevalideerde informatie via bijeenkomsten, websites en nieuwsbrieven;
  • maken van handreikingen die wet- en regelgeving vertalen naar de praktijk;
  • opbouwen van netwerken, gericht op kennisdeling, uitwisselen praktijkvoorbeelden en implementatie;
  • pro-actief mee te denken over vraagstukken;
  • signalen van de impact van nieuwe wet- en regelgeving met stakeholders te bespreken.

Veelgestelde vragen

Voor wie is het kennispunt bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?