Zes good practices SDG’s in de scholen 2020-2021

Op 13 mei 2020 heeft het bestuur van de MBO Raad tijdens haar ledenvergadering het SDG Charter ondertekend. Daarmee maakt de MBO Raad officieel onderdeel uit van de SDG Community. Eind 2020 heeft de MBO Raad middels een vragenlijst een eerste inventarisatie gedaan van de SDG-activiteiten op de scholen.

In dit document kunt u zes good practices lezen. Aan de hand van deze voorbeelden hopen we elkaar te kunnen inspireren om een nog grotere bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Deze selectie is gekozen om met een klein aantal projectmatige en structurele activiteiten een zo breed mogelijk beeld te geven van de manieren waarop het mbo de maatschappij vooruithelpt naar een duurzame toekomst.