Zoeken

MBO Digitaal

MBO Digitaal is een platform van en voor alle mbo-scholen en heeft sterke banden met de MBO Raad, Kennisnet en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen MBO Digitaal zijn kennisdeling en gezamenlijke projecten.

Netwerk integrale veiligheid

Veiligheid is voor elke mbo-school een belangrijk aandachtspunt. Het Netwerk integrale veiligheid ondersteunt mbo-scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid. Via het platform monitort de MBO Raad de veiligheid in het mbo.

Platform Passend Onderwijs

Het Platform Passend Onderwijs MBO organiseert regiobijeenkomsten en een jaarlijkse Platformdag Passend Onderwijs. Daarnaast levert het Platform input voor de belangenbehartiging van de MBO Raad.

Platform Sport & Gezonde Leefstijl

Platform Sport & Gezonde Leefstijl ondersteunt mbo-scholen bij leefstijl gerelateerde vraagstukken over studenten en medewerkers. Het platform wil de scholen inspireren en enthousiasmeren om het thema structureel aandacht te geven en op te nemen in beleid en curriculum.

FSR - Facilitair Samenwerkingsverband Roc's en beroepscolleges

Roc’s en beroepscolleges werken op facilitair gebied samen binnen het Facilitair Samenwerkingverband Roc’s en beroepscolleges (FSR). Medewerkers die werkzaam zijn binnen de facilitaire diensten van de mbo-scholen delen kennis en bundelen de krachten.