Medewerkers

In de volgende tabellen en figuren wordt informatie gegeven over het aantal FTE (Full Time Equivalent) werkzaam in het mbo, met name van docenten. De meest recente gegevens zijn weergegeven om ontwikkelingen in de tijd inzichtelijk te maken. De bron van de gegevens is DUO en alle getallen zijn afgerond op tientallen.

Snelle feiten schooljaar 2022 - 2023

Aantal fte docenten per schoolsoort

De meerderheid van alle mbo-docenten, ongeveer viervijfde deel, is werkzaam bij een roc. Ongeveer een vijfde van de mbo-docenten is werkzaam bij een beroepscollege. Bij de groene beroepscolleges zitten ook de docenten die in het vo lesgeven.

Fte naar soort school - 2022