Medewerkers naar leeftijd en geslacht

Het docentencorps in het mbo is grijs, echter we zien de laatste jaren wel een bredere verdeling over de leeftijdsgroepen. In de afgelopen jaren daalt het aandeel van de docenten van 50 jaar of ouder gestaagd. In 2020 is het aandeel vijftiglussers net iets meer dan 45% procent. Daarnaast is een duidelijke toename te zien in het aandeel 30 to 40 jarigen van 21,4% in 2018 naar 23,9% in 2020.

Leeftijdsopbouw docenten in aantal medewerkers

Leeftijdopbouw docenten in de sector

De grafiek hieronder laat zien dat de piek van het aantal FTE's van de docenten het hoogst ligt bij de leeftijd 61. Deze piek is in drie jaar afgenomen. Daarnaast zien we over drie jaar een toename van het aantal FTE's in de leeftijden tussen 30 en 47 jaar.

Verwachte uitstroom docenten in aantal FTE

Wanneer gekeken wordt naar de huidige docenten en het moment waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken, is de verwachting dat de uitstroom eruit zal zien als in de figuur hieronder. De jaarlijkse uitstroom bedraagt ongeveer 600 tot 1000 FTE per jaar, oftewel tussen 2 a 4% van het gehele docentencorps.

Geslacht docenten in FTE

Als gekeken wordt naar het aantal FTE mannen en vrouwen is dan valt op dat er, naar verhouding, steeds meer vrouwen als docent werkzaam zijn in het mbo. Zie de figuur hieronder. Hieruit blijkt er meer FTE's aan vrouwelijke docenten zijn dan mannelijke.