Groei opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School

04 april 2023 12:00

Docent René Broek over de opleiding ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ (SSGS)

‘Ik wil serieus werk maken van mijn gezondheidstaak’

Door de toenemende aandacht voor een gezonde leefstijl bij jongeren, krijgt de opleiding ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ (SSGS) steeds meer voet aan de grond, ook in het mbo. SSGS-in-spe René Broek, docent Wildlife op het Zone.college in Zwolle en als crossfitter warm pleitbezorger van een stevige portie studentbeweging, vertelt over zijn ervaringen.

René Broek wilde zich bij wijze van spreken al tijdens zijn eerste werkweek op het Gezonde School-thema storten, maar pas na afronding van zijn docentenopleiding vond hij de rust en ruimte om zich in de materie te verdiepen. “Het aantal studenten met een slechte conditie of depressieve klachten neemt toe, ook op onze school. Tijdens ons teamdoelenoverleg, eind vorig schooljaar, is daarom besloten serieus aandacht te gaan besteden aan gezondheid en vitaliteit. Ook vanwege signalen uit het werkveld dat sommige oud-studenten door mentale of fysieke problemen met hun werk stoppen. Dat er écht wat moet gebeuren, is duidelijk. Daar wil ik graag iets in betekenen.”

Intervisiemoment

René pakt zijn kans als zijn sectormanager hem tipt om namens de school aan te haken bij het Stimuleringsprogramma ‘Fit, Veilig en Gezond Werken’. “Tijdens mijn zoektocht naar mogelijke activiteiten las ik ook over de post hbo-opleiding ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’. De opzet en inhoud leken me heel interessant. Ik zag meteen haakjes met eventuele activiteiten op school.” De cursus was net gestart, maar René kon probleemloos instromen. “De afgelopen maanden heb ik verschillende leerpaden doorlopen over Gezonde School-thema’s, gekoppeld aan specifieke interventies en praktische voorbeelden. Daar leer ik veel van. In onze groep zitten cursisten uit het po, vo en mbo bij elkaar. Eigenlijk is sprake van één groot intervisiemoment. Super nuttig.”

Ook binnen zijn school hebben mensen elkaar gevonden bij het promoten van een gezonde leefstijl. René: “Met twee collega’s en een MT-lid vorm ik de werkgroep ‘Fit, Veilig en Gezond Werken’. Samen proberen we mensen mee te krijgen in het nemen écht duurzame stappen. Fijn om te merken is dat iedereen enthousiast is. Intussen zijn de eerste concrete acties een feit. Zo hebben we het tijdstip voor het inleveren van huiswerkopdrachten bewust vervroegd van 00.00 uur naar 20.00 uur, simpelweg omdat studenten de volgende ochtend weer fris en fruitig in de les moeten zitten. Verder pakken we tijdens excursies wat vaker de fiets. Extra beweging is altijd goed.”

Slaap en bewegen

Plannen voor een structurelere aanvliegroute van een gezonde leefstijl, zijn ook in de maak. René: “Met de vaksectievoorzitter van alle burgerschapsdocenten is afgesproken om in de les Burgerschap Vitaal concrete gezondheids- en veiligheidsthema’s op te pakken. Dat kunnen algemene onderwerpen zijn, maar ook specifieke thema’s die in een bepaalde klas leven, zoals relaties en seksualiteit. Verder zetten we als onderwijsteam extra in op de Test-je-leefstijl-gebieden ‘slaap’ en ‘bewegen’. Nogal wat studenten hebben slaapproblemen. Daarom willen we ze in een korte, praktische training leren hoe ze deze problemen herkennen en tackelen.” De beweeginterventie, meteen het eindproduct voor zijn opleiding, heeft René zelf ontwikkeld. “We leiden onze studenten op voor een fysiek zwaar beroep. Dat vertellen we ze ook, maar ze zijn zich er niet altijd van bewust. Tijdens de beweegles doen ze straks verschillende oefeningen, waarbij ze vooraf aangeven hoe sterk en fit ze denken te zijn en dit vervolgens vergelijken met de uitslag. Zo verwachten we die fysieke component beter tussen de oren te krijgen.”

Extra uren

Vooruitlopend op zijn nieuwe rol als Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS) is René druk bezig om met zijn werkgroep-collega’s een plan van aanpak voor komend schooljaar op te stellen. “Ik wil serieus werk maken van onze gezondheidstaak. Hopelijk krijg ik er extra uren bij, zodat ik genoeg ruimte heb om alle ideeën uit te voeren. Dankzij mijn opleiding weet ik hoe we het thema gezonde leefstijl op de agenda krijgen en houden, maar ook hoe en waar je welke subsidies aan kunt vragen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Daar moeten we als school, of beter: als mbo, optimaal van profiteren.”