JOB Monitor 2024: MBO Raad blij met veilige scholen

06 juni 2024 12:00

Vandaag, 6 juni, is de JOB Monitor 2024 gepresenteerd aan het ministerie van OCW en de MBO Raad. Ook dit jaar hebben meer dan 200.000 studenten de monitor ingevuld en hun mening laten horen over hun eigen onderwijs. De JOB Monitor is een belangrijk instrument om te zien hoe studenten hun tijd op school ervaren en geeft scholen mogelijkheden om nog beter onderwijs te kunnen geven. Scholen krijgen ook dit jaar weer een ruime voldoende van hun studenten, een mooi resultaat voor de sector.

Veilig studeren en werken

Wij zijn blij om te zien dat de meeste studenten zich veilig voelen op school, een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen studeren in het mbo. Hierbij is het bijzonder positief om te weten dat een overgrote meerderheid geen pestgedrag, uitsluiting of discriminatie tegenkomt binnen de school. Als instellingen en MBO Raad werken we hard aan het veilig houden van onze scholen, met resultaat. Ook zijn we tevreden over het feit dat studenten zeggen zich veilig te voelen binnen de leerbedrijven waarmee scholen samenwerken. Fijn te weten is dat ook hier veilig werken vooropstaat.

Gelijkwaardigheid en waardering

Daarnaast zien we wel dat er winst te behalen is op het gebied van gelijkheid in het vervolgonderwijs. Ruim een derde van de studenten voelt zich minder student dan iemand op het hbo of wo. Evenveel studenten hebben het gevoel dat anderen hen ook als minder zien. Samen met het nieuwe kabinet willen we zorgen voor gelijkwaardigheid en waardering voor alle studenten in Nederland. De eerste stappen zijn gezet, maar hier is nog veel te winnen. Alle studenten op het mbo mogen trots zijn op wat zij presteren en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan Nederland!

Passende vergoeding, geschikte leeromgeving

Door middel van de Werkagenda mbo en het Stagepact zetten we in op de plekken waar het beter kan, onder meer via begeleiding bij de stages. Verder zijn en blijven we met het bedrijfsleven in gesprek om ervoor te zorgen dat elke student een vergoeding krijgt voor het geleverde werk; iets wat nu nog niet het geval is. Met de Verbeteragenda passend onderwijs mbo zorgen we voor goede ondersteuning voor de studenten die dit nodig hebben; juist deze groep verdient een geschikte leeromgeving. We roepen studenten ook op om mee te praten op de instelling om er zo voor te zorgen dat hun stem goed wordt gehoord in het onderwijs.