MBO Raad: doe aangifte bij diplomafraude

18 april 2024 12:00

SBB en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben alarmerende signalen ontvangen over misstanden in de zorgsector. Minister Dijkgraaf heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van deze signalen, die wijzen op fraude met diploma's, Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG's) en beoordelingen van stages in de sectoren Zorg & Welzijn. Deze signalen worden momenteel grondig onderzocht en verder verkend om vast te stellen waar verder onderzoek nodig is. Gezien de signalen van fraude tijdens stages van mbo-opleidingen, is SBB betrokken bij deze verkenning.

Misbruik mbo-diploma

De MBO Raad waardeert de vastberaden aanpak van de minister om mogelijke misstanden in de zorg te onderzoeken. We sporen scholen aan om niet terughoudend te zijn bij het ontdekken van mogelijke fraude en direct aangifte te doen. Voorzitter Adnan Tekin: "Sectoren met personeelstekorten trekken helaas ook personen aan die misbruik willen maken van de waarde van een mbo-diploma. Ook in de techniek zijn gevallen van diplomafraude bekend. De signalen die SBB en de IGJ hebben ontvangen, zijn ernstig en vereisen een grondig onderzoek. Wij roepen scholen op om onmiddellijk aangifte te doen van fraude, aangezien frauderende leerbedrijven doorgaan met frauderen met studenten van andere scholen, die dan de dupe worden."

Fraudebestrijding

De signalen zijn sinds begin 2024 bekend bij de MBO Raad en staan al geruime tijd op de agenda van de sectorkamer van SBB, waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn & Sport voert gesprekken met SBB over de bestrijding van dit soort fraude en bereidt scholen voor om proactief op te treden, fraude te signaleren, te melden en te helpen voorkomen.

De minister informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over het onderzoek en de verkenning naar misstanden in de zorgsector.