Mbo-propositie Industriecoalitie

Nederland heeft uitdagingen op de arbeidsmarkt, met een tekort aan werknemers in veel sectoren. Transities op het gebied van klimaat, duurzaamheid en digitalisering vereisen nieuwe vaardigheden. In 2026 ontstaat er een tekort van 50.000 vacatures, waarvan bijna 23.000 op mbo-niveau. Het docententekort neemt ook toe.

Cruciale rol voor het mbo

Mbo'ers spelen een cruciale rol bij deze transities, zoals het implementeren van energiezuinige innovaties en duurzame oplossingen. Vakvaardigheden en generieke vaardigheden zijn belangrijk, net als digitalisering en automatisering. Veranderingen hebben ook invloed op andere sectoren. Sommige banen zullen verdwijnen, dus er moet aandacht zijn voor omscholing en behoud van werknemers in de techniek.