Borging en afsluiting

Het afsluiten van het onderwijstraject vindt bij voorkeur plaats met een diploma. Hier zijn wettelijke eisen aan verbonden. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan bieden praktijkverklaringen en mbo-verklaringen een mogelijkheid om vast te leggen wat de student al heeft bewezen. Informatie over wettelijke eisen rondom uren en mogelijkheden om hiervan af te wijken zijn te vinden op deze pagina.

Passende examinering

Soms zijn bepaalde exameninstrumenten voor studenten ongeschikt: bijvoorbeeld een dove student die geen luistertoets kan maken. Dit betekent dat mbo-scholen hun onderwijs en examinering zo inrichten dat er al bij de start van de opleiding rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen van studenten. In samenwerking met het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO, voorheen Handicap + Studie), Cinop en de MBO Raad heeft het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering een servicedocument ontwikkeld dat informatie bevat om jouw school te ondersteunen bij het opstellen van beleid en het maken van afspraken rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.

Passend examineren Cinop en Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering

Examenleveranciers Entree