Home > Thema's > Thema's

Passend onderwijs

Alle jongeren succesvol op school, dat is de doelstelling van Passend onderwijs. Iedereen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past.

Dit geldt ook voor kinderen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of school voor speciaal onderwijs. Al is er in het mbo geen uitwijkmogelijkheid naar speciaal onderwijs.    

Binnenkort treft u op deze plek de volgende brochures:

  • Effectieve verdeling en toewijzing van ondersteuning
  • Effectief gebruik van informatie
  • Professionalisering passend onderwijs
  • Samenwerking met PrO, V(S)O
  • Kansen door samenwerking met gemeenten
  • Agenderen en implementeren

Lees meer
Themabijeenkomsten
Zorg- en adviesteams
Wetgeving
Goede praktijkvoorbeelden passend onderwijs
Platform Gehandicapten
Beleidsbrief passend onderwijs (januari 2011) 
Referentiekader Passend Onderwijs
Servicedocument gelijke behandeling
Servicedocument onderwijsovereenkomst 2014-2015

Meer informatie
Voor meer informatie over passend onderwijs in het mbo Ellen Verheijen op telefoonnummer 0348-75 35 71 of Mieke de Haan op telefoonnummer 0348-75 35 31.
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Marije Hulsbosch op telefoonnummer 06 50 27 26 73.

top