MBO Raad verwelkomt nieuwe ministers en deelt wensen voor toekomstig beleid

02 juli 2024 12:00

De MBO Raad heeft drie brieven gestuurd aan de onlangs aangetreden bewindspersonen in het nieuwe kabinet, waarin de brancheorganisatie haar visie en wensen voor de komende kabinetsperiode uiteen heeft gezet.

Rust en ruimte voor de sector

In een brief aan Eppo Bruins, de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), benadrukt de MBO Raad het belang van het middelbaar beroepsonderwijs. “Ik heb er vertrouwen in dat u het mbo een warm hart toedraagt, de belangrijke rol van het mbo in de samenleving erkent en dat samen met mij verder wilt versterken,” schrijft Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. De voorman roept de minister op om te werken aan de versterking van de regionale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een bereikbaar en toegankelijk mbo, en rust en ruimte voor de sector.

Leven Lang Ontwikkelen

Aan Eddy van Hijum, de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), heeft de MBO Raad haar wensen geuit voor het beleid rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De raad vraagt om een publieke opdracht rondom LLO zodat het mbo voor om- en bijscholers toegankelijker wordt. "Momenteel kan de publieke mbo-infrastructuur niet optimaal worden benut vanwege een systeemfout. Het LLO-onderwijs is nu afhankelijk van marktwerking en van tijdelijke middelen. Wij pleiten ervoor het mbo een specifieke opdracht met bijbehorende middelen te geven," aldus Tekin.

Adnan Tekin
Het LLO-onderwijs is nu afhankelijk van marktwerking en tijdelijke middelen

Waarde beroepsonderwijs

Tot slot is er een brief gestuurd aan de nieuwe minister-president, de heer Schoof. De MBO Raad feliciteert hem met zijn aanstelling en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. Tekin benadrukt het belang van een kabinet dat oog heeft voor de waarde van middelbaar beroepsonderwijs in de bredere maatschappelijke context en roept op tot een gezamenlijke inspanning om het mbo-onderwijs toegankelijk te houden.

De MBO Raad wenst het kabinet Schoof veel succes!