Home > Thema's > Thema's

EVC (Erkenning Verworven Competenties) en validering

Veel volwassenen, werkenden en niet-werkenden hebben op verschillende momenten in hun leven allerlei kennis en ervaring opgedaan. Dat kan via opleidingen en cursussen, maar vooral ook via werk, vrijwilligerswerk of thuis. EVC (Erkenning Verworven Competenties) laat zien wat die opgedane kennis en ervaring waard is en kan ervoor zorgen dat mensen nieuwe of betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Instrument en visie
De resultaten van een EVC worden vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Dit Ervaringscertificaat is een belangrijk document voor een werknemer, werkgever of opleider om te zien waar iemand staat en welke vervolgopleidingen mogelijk zijn. Soms kan men een Ervaringscertificaat laten verzilveren in een certificaat of een diploma. EVC is dus een belangrijk instrument in het kader van een Leven Lang Leren.

Ministerie van Onderwijs
Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor het beleid rond EVC, waaronder de beleidsregel en het wetgevingstraject.

Kenniscentrum EVC
Het Kenniscentrum EVC verzamelt en ontsluit informatie en is betrokken bij de verdere ontwikkeling van EVC. Op www.kenniscentrumevc.nl vindt u informatie over EVC, EVC-achtergronden, de kwaliteitscode EVC en voorwaarden voor erkenning van instellingen die EVC-procedures aanbieden, Actieplan Kwaliteit van EVC en het trainingsaanbod.

EVC-centrum
Veel mbo-scholen hebben een EVC-centrum waar werknemers, werkzoekenden en bedrijven terecht kunnen voor EVC. Een overzicht van mbo-scholen die EVC-trajecten aanbieden vindt u op de website van het Kenniscentrum EVC.

Netwerk EVC en validering
Het netwerk EVC en validering is een netwerk van de MBO Raad waarin leden participeren. Elke school vaardigt een schoolvertegenwoordiger en een plaatsvervanger af in dit netwerk dat drie keer per jaar bij elkaar komt om over actuele thema's te praten. Als uw school niet vertegenwoordigd is of als u een vertegenwoordiger wilt vervangen kunt u contact opnemen met Carolien Meijer.

Lees meer over:

Meer informatie
Wilt u meer weten over EVC en een leven lang leren? Neem dan contact op met de MBO Raad: Pia Deveneijns of 0348-75 35 20.
Media kunnen contact opnemen met de persvoorlichter van de MBO Raad: Marije Hulsbosch: 06-50 27 26 73.

top