Toekomstbestendig mbo - brief aan het nieuwe kabinet

26 januari 2024 12:00

Het mbo is als essentiële schakel in het creëren van perspectief voor studenten en werkgevers van onschatbare maatschappelijke waarde voor arbeidsmarkt en samenleving. Nederland kan niet zonder mbo’ers. Een toegankelijk, goed toegerust, krachtig en kansrijk mbo is van levensbelang.

Oproep aan het nieuwe kabinet

In een brief aan formateur Ronald Plasterk roept de MBO Raad bij monde van voorzitter Adnan Tekin het nieuw te vormen kabinet op om te investeren in een toekomstbestendig mbo, zodat het ambities op cruciale thema’s als gelijkwaardigheid voor mbo’ers, de sterke beroepsroute, Leven Lang Ontwikkelen, opstap mbo (sociaal domein) en kennis, innovatie & onderzoek structureel kan waarmaken.