Werkgeverszaken, bedrijfsvoering en bekostiging (WBB)

De afdeling WBB spant zich in de werkgeversfunctie van de mbo-scholen te versterken en de bedrijfsvoering te ondersteunen en verbeteren. Als werkgeversorganisatie voert de MBO Raad de onderhandelingen voor de cao mbo met de vakbonden. Het voorbereidend overleg, de onderhandelingen en de vertaling van de resultaten behoren tot het werkterrein van de afdeling WBB.

Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met alle aspecten die van belang zijn voor goed werkgeverschap. Om mbo-scholen in staat te stellen hun bedrijfsvoering tijdig te kunnen aanpassen, ontwikkelt de afdeling WBB onder andere bekostigingssimulaties en methodes voor benchmarking. Gegevensbeheer vormt hiervoor de basis. Ter ondersteuning van de leden heeft de afdeling een helpdesk.top