12okt

Kwaliteit en professionalisering van docentopleiders in het mbo

Startdatum: 
12 oktober 2018 - 11:30
Einddatum: 
12 oktober 2018 - 12:30
Maximum aantal deelnemers: 
40
Aantal beschikbaar: 
-
Locatie: 
Social Impact Factory
Locatie adres: 
Vredenburg 40, 3511BD Utrecht
Type bijeenkomst: 
(Plenaire) vergadering

Vlak vóór de herfstvakantie organiseert het Kennispunt Opleiden in de school, samen met de vereniging van lerarenopleiders (VELON), een themabijeenkomst rondom de kwaliteit van lerarenopleiders. De bijeenkomst, op vrijdagochtend 12 oktober in Utrecht, is voor hr-adviseurs, projectleiders van samen opleiden en opleidingsscholen en voor instituuts-en schoolopleiders. Aan het woord komen: Bernadette van der Steen en Anne-Marie Klomp (projectleider). Lerarenopleider Bernadette van der Steen (voorheen ROC TOP en nu Hogeschool van Amsterdam) vertelt over haar professionele ontwikkeling. Anne-Marie Klomp (beroepsregistratie lerarenopleiders) presenteert het vrijwillig beroepsregister van lerarenopleiders en toont de mogelijkheden en meerwaarde van dit register voor professionalisering van docentopleiders in het mbo. Aan het eind van de ochtend gaat de groep interactief in gesprek over professionalisering en borging van de kwaliteit van de opleiders. Deelname is gratis.

Locatie: Social Impact Factory Utrecht (Vredenburg 40)