Aansluiting op de arbeidsmarkt

Laatst gewijzigd: 07-01-2022

Hoe doen mbo'ers na afronding van de opleiding het op de arbeidsmarkt? Deze gegevens komen van Research Centre for Education and the Labour Market (ROA). Voor het meten van de werkloosheid benadert ROA de gediplomeerden ongeveer anderhalf jaar nadat zij hun diploma hebben ontvangen. Het gaat hier dus om het werkloosheidspercentage van gediplomeerden op het enquête-moment.

Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)

Niveau  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Bol, entree 72 70 76 67 67
Bbl, entree 81 82 80 73 76
Bol, niveau 2 70 74 76 64 64
Bbl, niveau 2 81 82 83 83 86
Bol, niveau 3 70 73 75 73 76
Bbl, niveau 3 86 86 86 87 89
Bol, niveau 4 69 72 73 72 74
Bbl, niveau 4 82 82 81 87 89

 

Werkloosheid (%)

Niveau  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Bol, entree 18,9 14,5 19,5 15,9 17,3
Bbl, entree 11,8 9,2 11,5 7,1 10,3
Bol, niveau 2 11,1 7,8 6,4 6,3 7,5
Bbl, niveau 2 2,8 2,1 1,1 2 2,2
Bol, niveau 3 6,4 4,9 4 4,4 5,4
Bbl, niveau 3 0,6 0.9 0,8 0,9 1,4
Bol, niveau 4 4,1 3,3 2,6 3,4 5,2
Bbl, niveau 4 1,3 0,8 0,6 0,6 0,6

Bron: ROA, kerncijfers schoolverlatersonderzoeken