Aansluiting op de arbeidsmarkt

Laatst gewijzigd: 07-11-2017

Hoe doen mbo'ers na afronding van de opleiding het op de arbeidsmarkt? Deze gegevens komen van ROA. Ze verschijnen anderhalf jaar na teldatum (1 oktober).

Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)

Niveau  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Bol, niveau 1 68 76 81 60  
Bbl, niveau 1 72 80 79 73  
Bol, niveau 2 69 71 70 72  
Bbl, niveau 2 78 83 84 84  
Bol, niveau 3 76 76 72 74  
Bbl, niveau 3 87 84 85 86  
Bol, niveau 4 72 72 70 69  
Bbl, niveau 4 82 84 82 84  

 

Intredewerkloosheid na drie maanden (%)

Niveau  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Bol, entree 26 38 28 28 30
Bbl, entree 5 7 11 11 9
Bol, niveau 2 14 18 21 21 16
Bbl, niveau 2 4 6 6 6 5
Bol, niveau 3 11 13 11 11 11
Bbl, niveau 3 2 3 6 6 3
Bol, niveau 4 7 9 9 7 9
Bbl, niveau 4 2 4 4 4 2

Bron: ROA, kerncijfers schoolverlatersonderzoeken

Uit deze cijfers blijkt dat vooral mbo 3- en mbo 4-opleidingen onze studenten een goed perspectief op de arbeidsmarkt bieden. Dit geldt ook voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Ter vergelijking: in het hbo ligt de intredewerkloosheid na drie maanden op 29 procent.

Na twaalf maanden heeft volgens het ROA het grootste deel van de mbo-studenten een baan. De werkloosheid onder entree-studenten van de bol ligt dan op 5 procent.