Aansluiting op de arbeidsmarkt

Laatst gewijzigd: 20-02-2019

Hoe doen mbo'ers na afronding van de opleiding het op de arbeidsmarkt? Deze gegevens komen van Research Centre for Education and the Labour Market (ROA). Voor het meten van de werkloosheid benadert ROA de gediplomeerden ongeveer anderhalf jaar nadat zij hun diploma hebben ontvangen. Het gaat hier dus om het werkloosheidspercentage van gediplomeerden op het enquête-moment.

Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)

Niveau  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Bol, niveau 1 81 60 77 72 70
Bbl, niveau 1 78 74 74 81 82
Bol, niveau 2 71 72 74 70 74
Bbl, niveau 2 81 82 82 81 82
Bol, niveau 3 72 74 71 70 73
Bbl, niveau 3 85 85 86 86 86
Bol, niveau 4 70 69 69 69 72
Bbl, niveau 4 81 83 85 82 82
Bol totaal 71 70 71 70 73
Bbl totaal 83 83 83 83 84

 

Werkloosheid (%)

Niveau  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Bol, entree 37,6 26,4 29,4 18,9 14,5
Bbl, entree 8,3 11 10,1 11,8 9,2
Bol, niveau 2 17,7 21,1 16,1 11,1 7,8
Bbl, niveau 2 5,7 6,5 5,2 2,8 2,1
Bol, niveau 3 12,6 10,4 11,2 6,4 4,9
Bbl, niveau 3 3,3 5,8 2,7 0,6 0.9
Bol, niveau 4 8,9 9,2 7,4 4,1 3,3
Bbl, niveau 4 3,4 4,8 2,2 1,3 0,8
Bol totaal 12,4 12,8 11 6,9 5,2
Bbl totaal 4,4 6,2 4 2 1,7

Bron: ROA, kerncijfers schoolverlatersonderzoeken