Aansluiting op de arbeidsmarkt

Laatst gewijzigd: 29-03-2016

Hoe doen mbo'ers na afronding van de opleiding het op de arbeidsmarkt? Deze gegevens komen van ROA. Ze verschijnen anderhalf jaar na teldatum (1 oktober). De volgende gegevens geven het beeld:

Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)

Niveau  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Bol, niveau 1 68 76 81 60  
Bbl, niveau 1 72 80 79 73  
Bol, niveau 2 69 71 70 72  
Bbl, niveau 2 78 83 84 84  
Bol, niveau 3 76 76 72 74  
Bbl, niveau 3 87 84 85 86  
Bol, niveau 4 72 72 70 69  
Bbl, niveau 4 82 84 82 84  

 

Werkloosheid (%)

Niveau  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Bol, niveau 1 28 25,7 37,9 27,9  
Bbl, niveau 1 7,7 4,9 7 11  
Bol, niveau 2 13,3 14,4 17,7 20,7  
Bbl, niveau 2 4,1 3,7 5,6 6,4  
Bol, niveau 3 7,2 11,3 12,7 10,6  
Bbl, niveau 3 1,9 2,4 3,2 5,8  
Bol, niveau 4 5,3 6,7 8,9 9,2  
Bbl, niveau 4 3 2 3,6 4,4  

Bron: ROA, kerncijfers schoolverlatersonderzoeken