MBO Digitaal

MBO Digitaal is een platform van en voor alle mbo-scholen en heeft sterke banden met de MBO Raad, Kennisnet en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen het platform MBO Digitaal zijn kennisdeling en gezamenlijke projecten.

Kennisdeler op digitaal terrein

MBO Digitaal is de kennisdeler van de mbo-sector op een breed digitaal terrein. Zo houdt het platform zich bezig met gegevensuitwisseling, maar ook met eLearning in het primaire proces. Daarnaast zijn er vele activiteiten, van project notebooks voor studenten tot kennisdeling tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties.

Gezamenlijke activiteiten

Daarbij maakt MBO Digitaal gebruik van de kennis en energie die binnen de mbo-organisaties aanwezig is. Zoveel mogelijk worden scholen zelf in staat gesteld om gezamenlijke activiteiten vorm te geven. MBO Digitaal zorgt daarbij voor ondersteuning.