Vacatures

Laatst gewijzigd: 22-05-2017

De MBO Raad heeft momenteel drie vacatures. Zie de volledige vacaturetekst onder Gerelateerde documenten.

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

Op korte termijn zoekt de afdeling Strategie en Onderwijs van de MBO Raad een:

beleidsadviseur (m/v) 0,8 – 1,0 fte

Als beleidsadviseur versterkt u, in nauwe samenwerking met collega’s, mbo-scholen en diverse partners, de rol van het mbo. De afdeling heeft 10 adviseurs die samen de diverse dossiers verdeeld hebben. U onderhoudt contacten met de scholen, onderwijsinstellingen, SBB, het bedrijfsleven, ministeries e.d.

U kunt uw sollicitatie tot dinsdagochtend 6 juni 2017 9.00 uur richten aan de MBO Raad, afdeling personeelszaken, mw. Diana Barbé, Postbus 2051, 3440 DB Woerden of e-mail: personeelszaken@mboraad.nl. De eerste gespreksronde wordt bij voorkeur gepland op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2017.

Op korte termijn zoekt de afdeling Bedrijfstakgroepen van de MBO Raad een:

Secretaresse (m/v) 0,8 fte = 32 uren per week.

Het gaat om de vacature van secretaresse voor drie onderwijsclusters van de bedrijfstakgroepen Voedsel, Groen en Gastvrijheid en ICT & Creatieve Industrie.

U kunt uw sollicitatie tot dinsdagochtend 6 juni 2017 9.00 uur richten aan de MBO Raad, afdeling personeelszaken, mw. Diana Barbé, Postbus 2051, 3440 DB Woerden of e-mail: personeelszaken@mboraad.nl.