Vacatures

Laatst gewijzigd: 24-05-2022

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. 

De MBO Raad is tijdelijk op zoek naar een projectleider Doorstroom mbo-pabo voor 0,4 – 0,5 fte (16 – 20 uur per week).

Vanaf september 2020 is een werkgroep doorstroom mbo-pabo aan de slag gegaan met de vraag of er voor de instroom van mbo-studenten die dit keuzedeel volgen ook voorbij de toelatingstoetsen gedacht kon worden. In het onderliggende projectplan wordt uitgegaan van landelijke en regionale projectondersteuning. De belangrijkste taken van de landelijke projectleiding zijn het ontwikkelen van landelijke kaders (convenanten, portfolio-systematiek), het aansturen van regionale projectondersteuners die de regionale samenwerking tussen pabo’s en roc’s faciliteren en het faciliteren van een stuurgroep die namens de eerder genoemde projectpartners overzicht houdt en regie voert op het project. 

Bekijk deze vacature. Reageren kan tot 6 juni.