Vacatures

Laatst gewijzigd: 13-10-2017

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. De organisatie kent, naast 3 stafafdelingen en de afdeling Externe Projecten, 3 beleidsinhoudelijke afdelingen, te weten: Werkgeverszaken, Bekostiging & Bedrijfsvoering (WBB), Strategie en Onderwijs (S&O) en Bedrijfstakgroepen.

De volledige teksten voor onze vacatures staan in de zijkolom.

Voor het project Kennispunt Onderwijs en Examinering zoeken wij per 1 januari 2018 (of zoveel eerder als mogelijk is) een ervaren, materiedeskundige en dynamische

adviseur (0,8-1,0 fte = 32 tot 40 uur per week).

Expertisegebied: examinering, leven lang ontwikkelen en de herziene kwalificatiestructuur

Het Kennispunt Onderwijs en Examinering is de opvolger van de Servicepunten Examinering en IHKS. Dit Kennispunt heeft als doel bij te dragen aan de implementatie en toepassing van actuele wet- en regelgeving door scholen. Het Kennispunt richt een helpdesk in met expertise die beschikbaar is voor vragen van scholen over de vertaling van  wet- en regelgeving naar de praktijk. Daarnaast wordt samen met de scholen kennisdeling georganiseerd, netwerken ingericht en het delen van goede praktijkvoorbeelden gestimuleerd. Het Kennispunt bestaat uit een klein, flexibel team dat tot het einde van de projectperiode (31 december 2018, met de intentie om enkele jaren te verlengen) graag versterking krijgt van een (beleids)adviseur.

Taken
Als adviseur geef jij, in afstemming met de andere leden van het projectteam, uitvoering aan het projectplan ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering’. De belangrijkste inhoudelijke aandachtsgebieden hierbij zijn de beroepsgerichte examinering, leven lang ontwikkelen en de herziene kwalificatiestructuur. Jouw belangrijkste taken zijn:

  • Het voorbereiden van documenten, bijeenkomsten en trajecten ter ondersteuning van de implementatie van wet- en regelgeving en beleid bij de mbo-scholen.
  • Zorgen voor aantrekkelijke, actuele en interactieve informatie (via een website en servicedocumenten) voor mbo-scholen en hun partners.
  • Beantwoorden van vragen van scholen over wet- en regelgeving.
  • Organiseren en stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen mbo-scholen onderling en andere organisaties in het mbo.
  • Verzorgen van presentaties op scholen en andere bijeenkomsten.