Vacatures

Laatst gewijzigd: 27-03-2017

De MBO Raad heeft momenteel twee vacatures.

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 70 scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. Op korte termijn zoekt de directie van de MBO Raad een:

Adviseur Public Affairs (m/v) 0,8 – 0,9 fte

Als Adviseur Public Affairs behartigt u de belangen van de publiek gefinancierde mbo-scholen in Nederland. Daartoe onderhoudt u vooral contacten met bestuurders, politieke partijen en andere stakeholders die zich actief richten op politieke lobby.

Daarnaast zoeken de MBO Raad en VO-raad zoeken voor het per 1 juli 2017 op te richten expertisepunt LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) een ervaren, actieve en daadkrachtige

Meewerkende projectleider (0,8 fte = 32 uur per week)

Het gaat om een tijdelijke functie van 1 juli 2017 tot 1 januari 2020. Detachering vanuit een school behoort tot de mogelijkheden.

Het betreft een door het ministerie van OCW gesubsidieerd project. Het expertisepunt LOB heeft tot doel om scholen in het VO en MBO te ondersteunen bij het realiseren van goede loopbaanbegeleiding voor leerlingen en studenten, zowel binnen de scholen als op de overgangen. Het expertisepunt werkt niet alleen landelijk maar faciliteert ook de samenwerking en professionalisering in de regio.

Zie de volledige vacatureteksten in de zijbalk.