iPH en ROC Midden Nederland sluiten partnerschap

21-03-2019

Gelukkig en gezond leven moet in 2030 bereikbaar zijn voor iedereen. Als partner van Health Hub Utrecht en als grootste onderwijsinstelling voor mbo-opleidingen in de regio, onderschrijft ROC Midden Nederland deze ambitie. Daarom tekenden Machteld Huber van het Institute for Positive Health (iPH) en René Gelens, directeur van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland, op 13 maart een partnershipovereenkomst voor een intensievere samenwerking. Het iPH gaat ROC Midden Nederland ondersteunen bij het borgen van Positieve Gezondheid in het opleidingsaanbod van de mbo-onderwijsinstelling.

Machteld Huber: “Leefstijlziekten, die steeds meer voorkomen, zijn voor een groot deel te voorkomen of tenminste te verbeteren. Dat bespaart geld, maar levert vooral meer welbevinden en kwaliteit van leven op. Positieve Gezondheid richt zich juist op het bevorderen van gezondheid en welzijn. Prachtig dat ROC Midden Nederland Positieve Gezondheid centraal in hun onderwijsaanbod willen plaatsen. Daarmee zijn ze zeer modern en toekomstgericht. Wij denken graag met hen mee!” Rene Gelens, directeur Gezondheidszorg College: “De studenten van ROC Midden Nederland moeten al tijdens hun opleiding leren, dat bewegen, gezonde voeding en ontspanning bijdragen aan een langer gezond en vitaal leven. Het gedachtegoed van het iPH past heel goed bij de manier waarop wij onze studenten willen opleiden.”

Vitaliteit binnen ROC Midden Nederland 

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor studenten en medewerkers zijn voor ROC Midden Nederland erg belangrijk. Het is een voorbeeld van hoe er vanuit het concept van gezond stedelijk leven met partners in de stad en de regio (samen)gewerkt wordt aan speerpunten, zoals Gezonde School, gezonde schoolkantine, het opnemen van sport & bewegen in het curriculum van de BOL opleidingen, Future Care Labs, vitaliteitslab en wijkleerbedrijven in de wijken Overvecht, Ondiep en op de Vondellaan in de Rivierenwijk/Dichterswijk.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen, maar Positieve Gezondheid kiest een bredere invalshoek. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en een betekenisvol leven.

Institute for Positive Health

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De organisatie is opgericht door Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid inspireren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld. Institute for Positive Health is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het iPH is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).ROC Midden Nederland, samen werken aan succes

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu èn morgen. Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen. We staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken we aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict.

ROC Midden Nederland