Noordelijke roc’s starten gezamenlijk onderwijsprogramma voor excellente studenten

05 februari 2020 12:00

Op woensdag 12 februari geven de noordelijke roc’s Friesepoort, Friesland College, Drenthe College, Alfa-college en Noorderpoort de aftrap voor NoorderKracht, een uniek gezamenlijk onderwijsprogramma voor excellente studenten in het mbo. NoorderKracht biedt top-studenten de ruimte om mee te denken over sociaal-maatschappelijke thema’s.

Sociaal-maatschappelijke thema’s

NoorderKracht is ontwikkeld in samenwerking met MBOe, het netwerk van excellentie in het mbo. In totaal nemen vijftien studenten vanuit de verschillende roc’s deel aan dit unieke excellentieprogramma. Zij buigen zich de komende periode over diverse sociaal-maatschappelijke thema’s, zoals werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale inclusie. Dit doen zij onder begeleiding van docenten en diverse inhoudelijk deskundigen uit de regio. Het doel van het programma is een werkbaar product of oplossing te ontwikkelen voor de verschillende vraagstukken, welke impact heeft op het Noorden én op mbo-studenten. 

Unieke samenwerking

Het is de eerste keer dat roc’s een gezamenlijk onderwijsprogramma ontwikkelen, waarin studenten vanuit de verschillende scholen samenwerken. Naast de regionale samenwerking is de kracht van het programma dat studenten van de vijf roc’s mede vorm hebben gegeven aan de ontwikkeling en inhoud van het programma. “Studenten krijgen de regie om samen een eigen werkbaar product of idee te ontwikkelen, zich persoonlijk te ontwikkelen en zelf te bepalen hoe het eindproduct er uit komt te zien”, vertelt Joppe Faber, projectleider van het Drenthe College.

Global Land

De deelnemende studenten presenteren op 22 april 2020 hun eindbevindingen op het Friesland College in Leeuwarden. Dit doen zij tijdens Global Land, een festival dat volledig in het teken staat van Sustainable Development Goals - duurzaamheidsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.