Corona-update: afstandsonderwijs en aanpassingen in afname examens

01 april 2020 12:00

Het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen te verlengen tenminste tot en met 28 april heeft tot gevolg dat ook de mbo-scholen tot tenminste die datum in aangepaste vorm onderwijs aanbieden en examens afnemen. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “Het kabinetsbesluit geeft de mbo-scholen helderheid. En dat is belangrijk om ook de komende periode onderwijs te kunnen aanbieden.”

De scholen zijn voor onderwijsactiviteiten daar waar het kan overgestapt op afstandsleren en werken aan oplossingen om daar waar dat niet kan binnen de richtlijnen van het RIVM verantwoord les te geven of te examineren op locatie. Van Hout: “Daarbij houden we scherp in de gaten dat elke student zo goed mogelijk betrokken blijft. Dat geldt voor studenten op de hogere niveaus. Maar zeker ook voor de studenten in de Entree-opleidingen die we extra aandacht willen geven om te zorgen dat ook zij het slot van dit studiejaar meemaken en we ze volgen jaar ook weer terugzien.”

Assisterende functies

In de Entree-opleiding zitten ongeveer 16.000 studenten (totaal aantal mbo-studenten is ongeveer 500.000). Deze duurt (nominaal) één jaar en is voor iedereen vanaf zestien jaar zonder vmbo-diploma of een hoger opleidingsniveau. Met een Entree-diploma hebben jongeren een betere positie op de arbeidsmarkt en kunnen zij aan de slag in assisterende functies. Tegelijkertijd beschikken zij nog niet over een startkwalificatie; het diploma geeft ook de optie om later terug te keren naar een opleiding en verder te leren (leven lang ontwikkelen). 

Goed in beeld houden

Juist in deze tijd is het extra belangrijk om deze groep – vaak kwetsbare – jongeren goed in beeld te houden. Frank van Hout: “Alle deskundigen zijn het erover eens dat de coronacrisis een stevige invloed gaat hebben op de economie en dus op de arbeidsmarkt. We zien dat het in de huidige omstandigheden al lastig is om studenten stage te laten lopen. En dat veel bedrijven, dus ook leerbedrijven, in de overlevingsstand staan. Dat heeft natuurlijk invloed op de mogelijkheden om arbeidsmarktgericht op te leiden.” Het mbo werkt nauw samen met het bedrijfsleven om de opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de (landelijke en regionale) arbeidsmarkt. 

Op weg helpen

Van Hout: “Daarnaast heeft en neemt het mbo de verantwoordelijkheid om ook jongeren voor wie leren minder vanzelfsprekend is op weg te helpen. Dat doen we onder meer via de Entree.” De huidige crisis heeft als risico dat juist de groep jongeren die meer begeleiding nodig hebben, door het stilvallen van de activiteiten op de scholen uit beeld verdwijnen. “Dat willen we voorkomen. Vandaar dat de scholen de aandacht niet alleen gaan richten op continuering van afstandleren en examineren. Maar ook op deze groep kwetsbare jongeren.”