Corona-update: time out mbo-scholen tenminste tot en met 6 april

24 maart 2020 12:00

De MBO Raad heeft bij de minister aangedrongen op een time out voor mbo-scholen tenminste tot en met 6 april. De minister heeft dat overgenomen. Frank van Hout: waarnemend voorzitter MBO Raad: “Daarmee krijgen de scholen ruimte om de komende weken afstandsonderwijs nog beter in te richten, ook te kijken naar hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. En dit alles met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De time out, ook voor het vavo, gaat per direct in.”

Het dringende advies betekent dat er geen fysieke examens meer op de onderwijslocaties van de verschillende scholen zullen plaatsvinden. Examens die plaatsvinden op bpv-locaties kunnen wel gewoon doorgang vinden, voor zover mogelijk en te organiseren binnen de richtlijnen van de RIVM. De online onderwijsactiviteiten gaan wél gewoon door en krijgen de komende weken verder vorm. Hoe een en ander gaat worden ingevuld tot en met de zomer gaan de MBO Raad en OCW de komende dagen verder uitwerken in de vorm van een aangepast servicedocument.

Geen centrale examens

Daarnaast steunt de MBO Raad het besluit van het kabinet om de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet door te laten gaan. Dat betekent dat de vo-school op basis van de drie schoolexamens besluit of een leerling een volwaardig diploma krijgt. De schoolexamens kunnen afgenomen worden tussen nu en de zomer. Voor de mbo-scholen betekent dit concreet dat zij geen centrale examens zullen afnemen bij vavo-kandidaten. “We steunen het kabinetsbesluit. De afgelopen week werd immers steeds duidelijker dat de ingezette lijn om de examinering in het voortgezet onderwijs en dus ook in het vavo, zoveel mogelijk volgens plan doorgang te laten vinden, niet houdbaar was. Daarvoor was de maatschappelijke onrust te groot.”

Vmbo’ers, havisten en instromers uit het volwassenonderwijs die nu voor het mbo kiezen kunnen volgend studiejaar rekenen op een warm onthaal. Frank van Hout: “De scholen zullen er alles aan doen om ze te laten slagen in het mega belangrijke onderwijs.”