Coronameldpunt vragen over onderwijs & examinering

16 maart 2020 12:00

Mbo-scholen werken hard aan het realiseren van mogelijkheden om het onderwijs (mbo + vavo) de komende weken zoveel mogelijk te laten doorgaan. Om dat goed te kunnen organiseren hebben de scholen antwoorden nodig op vragen rond onder meer examinering, aanmelden beroepsopleiding, stages. De MBO Raad werkt samen met OCW en partners de komende dagen aan het zo snel mogelijk beantwoorden van die vragen.

Cruciale beroepsgroepen

De mbo-scholen zijn tot en met 6 april dicht voor studenten, behalve voor hen die vanwege het werk van hun ouder(s) in een vitaal beroep opvang nodig hebben. Ook bekijken we of studenten onder bepaalde voorwaarden voor bijzondere activiteiten wél de school in kunnen (vormen van examinering die dat vereisen, bepaalde onderwijsactiviteiten, eventueel faciliteren van studieplekken). Op alle medewerkers wordt, mits gezond, op alle scholen gerekend. Zij behoren de cruciale beroepsgroepen waarop het kabinet een bijzonder beroep doet.

Hebt u vragen over onderwijs & examinering? Stel ze aan het coronameldpunt: corona@mboraad.nl