Gezonde School-regeling als aanvulling op eigen beleid seksualiteit

15-09-2020

Drie jaar geleden startte locatie Amersfoort van het Hoornbeeck College een werkgroep Seksualiteit en Weerbaarheid om te kijken hoe dit thema binnen de lessen bespreekbaar gemaakt kon worden. De ideeën van de Werkgroep hebben inmiddels uitgemond in een aantal pilots, een eigen lesmethode, borging binnen het vak Burgerschap én een subsidieaanvraag bij de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Locatiemanager Wiechert Petersen: “We willen dat studenten zich van waarde voelen en weerbaar zijn, ook in relaties.”

Bij de Hoornbeeck-locatie wordt er regelmatig een studententevredenheidsonderzoek gehouden. “Daarbij scoort ‘je veilig voelen’ steevast hoog,” zegt locatiemanager Wiechert Petersen. Ook op het gebied van relaties. Tegelijkertijd bleek dat er onder docenten soms schroom is om met studenten te praten over seksualiteit en relaties (‘handelingsverlegenheid’). Hoe doe je dat goed?

Vanuit de docenten zelf kwam er daarom het initiatief om met deze feiten aan de slag te gaan. “We wilde ruimte scheppen om het te hebben over seksualiteit en relaties. Het liefst in een gestructureerd aanbod en op een manier waarbij studenten én docenten zich prettig bij voelen,” zegt Gezonde School coördinator Marianne van den Broek.

Schoolbreed

Na een aantal pilots is er nu de eigen, schoolbrede, lesmethode ‘Met Liefde’. Van de timmermannen tot de begeleiders gehandicaptenzorg, en van IG-verzorgenden tot de beveiligers: álle eerstejaars op niveau 2, 3 en 4 behandelen een blok lang diverse onderwerpen rond het thema seksualiteit. Van den Broek: “Er zijn een paar verplichtte onderdelen zoals homoseksualiteit. Maar een groot deel bepalen studenten zelf aan de hand van wat er speelt of waar ze mee zitten.”

Eigen mening

“De twee lesuren per week hebben altijd tot doel om studenten te helpen een éigen mening te vormen. Niet iedereen heeft evenveel bagage. We hebben studenten met een Reformatorische achtergrond waar dit thema niet altijd makkelijk bespreekbaar is thuis, en jongeren die alleen varen op wat er binnenkomt op hun telefoon. Maar wat is nu ‘normaal’? Hoe kun je omgaan met seksueel getinte grappen die je misschien hoort tijdens je stage in de bouw?”

De Hoornbeeck-locatie heeft, als aanvulling op de ingezette koers, een aanvraag gedaan bij het programma Gezonde School. Van den Broek: “Met hun Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen we nu, bovenop ons eigen aanbod, ook extra activiteiten financieren. Hiermee willen we onder andere de educatieve escaperoom ‘Het Stopt bij jou!’ op onze locatie laten plaatsvinden. Hierbij gaat het over sexting; het doorsturen van seksueel getinte foto’s en filmpjes. Daarnaast kijken we of we docenten (verder) kunnen trainen in hoe je seksualiteit bespreekbaar kunt maken in de klas.”

Beklijven

Locatiemanager Petersen: “Het is een belangrijk onderwerp. Ons mbo is het laatste stapje op weg naar een volwassen leven met baan en zelf verantwoordelijkheid nemen. Er zijn veel dingen waar we als school aan werken. Maar dit thema verdient het zeker ook om ondersteund te worden. Het initiatief komt vanuit de docenten, maar ik ben graag aanjager door het te laten borgen in het curriculum en door een coördinator op te nemen in de formatie.”

Van den Broek: “Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Niet alleen voor mijn eigen studenten, maar ook voor de mensen die zij weer gaan opleiden: de onderwijsassistenten die het doorgeven aan jonge basisschoolleerlingen bijvoorbeeld. Bij een thema als weerbaarheid bij meiden kun je niet vroeg genoeg beginnen.”

Ook subsidie aanvragen? De Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van de Gezonde School helpt. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van € 5000,- per schoollocatie kan weer vanaf 5 oktober 2020.