MBO Raad: investeer in volwasseneneducatie voor miljoenen Nederlanders

08 juli 2024 12:00

Bijna 2,5 miljoen Nederlanders kampen met problemen op het gebied van lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Dit vormt een belemmering voor hun deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt. De MBO Raad constateert dat zonder passende scholing dit arbeidspotentieel onbenut blijft en de bestaanszekerheid van deze mensen in gevaar komt.

Volwasseneneducatie, gericht op het verbeteren van basisvaardigheden, toont positieve resultaten. Mensen leren beter lezen en schrijven, nemen actiever deel aan de samenleving en worden financieel zelfredzamer. Echter, het huidige Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) budget is ontoereikend en bereikt slechts een beperkt aantal Nederlandstalige volwassenen. Dat blijkt ook uit de eerste editie van ‘De Staat van de Nederlandse Volwasseneneducatie 2024’, die op 17 juni gepubliceerd werd. 

Wettelijke taak voor het mbo

De MBO Raad pleit voor structurele investeringen en het gebruik van de mbo-infrastructuur om volwassenen te scholen in basis- en beroepsvaardigheden. Dit vraagt om een wettelijke taak voor het mbo, zodat ook voor de doelgroep volwassenen met onvoldoende basisvaardigheden stabiele en duurzame scholing richting de arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd. 

De MBO Raad roept het kabinet op het mbo de noodzakelijke opdracht, middelen en zekerheid te bieden, zodat het samen met gemeenten en regionale partners een sterke en duurzame infrastructuur kan opbouwen. 

Lees onder meer over het standpunt van de MBO Raad.