MBO Raad kritisch op plan examinering Burgerschap

04 april 2024 12:00

De MBO Raad heeft kennisgenomen van het plan van onderwijsminister Dijkgraaf om vanaf 2026 het vak Burgerschap te gaan examineren. De MBO Raad staat naast de minister als het gaat om goed burgerschapsonderwijs. Het idee om burgerschap af te ronden met een onvoldoende, voldoende of goed is echter zeer onwenselijk, aldus voorzitter Adnan Tekin.

Gelijkwaardigheid van onderwijsniveaus

Volgens Tekin is het, in het kader van de gelijkwaardigheid van onderwijsniveaus, onbegrijpelijk dat mbo-studenten wel zo'n examen zouden moeten afleggen, terwijl dit niet van studenten in het hoger onderwijs wordt verlangd. "De minister heeft zijn mond vol van de waaiergedachte, maar deze maatregel past daar niet bij. Zeker gezien het nieuws van de afgelopen periode, waarbij sommige studenten uit het hoger onderwijs ook echt wel een lesje burgerschap zouden kunnen gebruiken. Het stuit mij tegen het zere been dat studenten uit het hoger onderwijs blijkbaar wel automatisch als ‘geslaagde burgers’ worden beschouwd."

Complexiteit van het vak

Daarnaast is Tekin van mening dat het beoordelen wie wel of niet een goed burger is, geen recht doet aan de complexiteit van het vak, de complexiteit van de samenleving en de individuele groei van de studenten. Tekin vervolgt: "De minister pleit daarnaast voor een zogenoemd portfolio-examen. Hiermee gaat de minister op de stoel van de scholen zitten. Het is aan de scholen om de meest passende examenvorm te bepalen, zoals ook is vastgelegd in afspraken die met onze scholen zijn gemaakt. We vinden het niet gepast dat OCW een dergelijke vergaande suggestie doet."

Scholing voor mbo-docenten

Eén van de andere maatregelen die de minister neemt is dat mbo-docenten een aanvullend opleidingstraject moeten volgen om les te geven in de basisvaardigheden rekenen, taal en burgerschap. Het streven is om deze eisen vanaf studiejaar 2026-2027 in wetgeving op te nemen. Het komend jaar wordt nader uitgewerkt hoe het opleidingstraject eruit komt te zien. De nieuwe eisen gaan gelden voor huidige en nieuwe docenten, waarbij gezorgd wordt dat docenten voldoende tijd krijgen om zich bij te scholen. De MBO Raad maakt hier graag passende afspraken over met de minister. "Wel is het belangrijk dat die scholing gebeurt op een manier die passend is bij de context van ons onderwijs’’, aldus Tekin.

Verenigingsafspraken

Dat de MBO Raad het burgerschapsonderwijs van belang vindt, blijkt uit de vijf verenigingsafspraken burgerschap die de leden medio 2022 hebben geformuleerd en vastgesteld. De bestuurders zorgen ervoor dat deze afspraken binnen hun school bekend zijn en worden uitgevoerd. De verhoging van de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs staat op deze manier op de agenda van mbo-scholen.