MBO Raad partner nationaal herstelprogramma ‘Dicht de kloof!’

26-05-2021

Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. Dat is in een notendop de oproep ‘’Dicht de Kloof!’’ die verschillende burgemeesters en maatschappelijke partners waaronder de MBO Raad woensdag 26 mei gedaan hebben aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “We steunen de oproep van de burgemeesters om 16 kwetsbare gebieden met 1 miljoen Nederlanders door heel Nederland herstel en perspectief te bieden zodat de gebieden waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land.” 

Steeds meer inwoners in ons land lopen door een opstapeling van problemen vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Zij hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop raakt de coronacrisis hen extra hard. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

Herstel en perspectief voor kwetsbare gebieden

Daarom vragen de burgemeesters en maatschappelijke partners nu aan de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om langjarig extra geld vrij te maken voor herstel en perspectief voor één miljoen inwoners in ons land: 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. 

Adnan Tekin: “Een goed voorbeeld voor dit ambitieuze herstelplan van burgemeesters gesteund door maatschappelijke partners is het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met hele strakke afspraken krijgen jongeren daar een baangarantie als zij hun mbo-diploma behalen en is er intensieve begeleiding van werkzoekenden. Het programma heeft een looptijd van 20 jaar. Dat is een langetermijninvestering die zoden aan de dijk zet en waarmee je echt het verschil kunt maken. De wijken in Rotterdam-Zuid zijn na 10 jaar sociaal sterker en veerkrachtiger geworden. Het mbo zal bij het dichten van de kloof haar rol pakken van maatschappelijke ladder voor jongeren die anders werkloos dreigen te raken. Niet alleen door ze de vaardigheden te leren maar ook in de persoonsvorming onderweg naar volwassenheid. Intensieve begeleiding van werkzoekenden door gemeenten gaat altijd hand in hand met scholing. Het mbo staat klaar voor de volwassenen die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten met als gevolg dat ze niet langer aan de zijlijn blijven staan.”

Burgemeesters en maatschappelijke partners

De oproep ‘’Dicht de kloof” is ondertekend door burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Marcouch (Arnhem), burgemeester Depla (Breda), burgemeester Van Zanen (Den Haag), burgemeester Jorritsma (Eindhoven), burgemeester Schuiling (Groningen), burgemeester Wever (Heerlen), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Meijdam (Lelystad), burgemeester Backhuijs (Nieuwegein), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Lamers (Schiedam), burgemeester Weterings (Tilburg), burgemeester Dijksma (Utrecht), burgemeester Hamming (Zaanstad).

De oproep van de burgemeesters wordt gesteund door de maatschappelijke partijen: Aedes, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, VNO-NCW, Movisie, Sociaal Werk Nederland, CEDRIS, MKB Nederland, VSNU, Maatschappelijke Alliantie, Jeugdzorg Nederland.