Mogelijkheid studieverlenging biedt studenten nodige perspectief

12-01-2021

Mbo-studenten die door de coronacrisis vertraging oplopen mogen langer over hun studie doen. Dat wil de minister van OCW mogelijk maken, zo kondigde ze aan tijdens een werkbezoek aan ROC Mondriaan. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Deze toezegging, waar we als mbo al langer om vragen, is enorm belangrijk; daarmee kunnen de mbo-scholen deze studenten perspectief bieden. En dat is echt nodig in deze moeilijke tijd.”

De toezegging van de minister komt op het moment dat het kabinet voornemens is de lockdown met een aantal weken te verlengen. De verlenging betekent voor het mbo dat de scholen hun studenten online onderwijs bieden. Fysiek onderwijs op school is alleen mogelijk voor kwetsbare studenten, voor bepaalde praktijklessen die onmogelijk online gegeven kunnen worden en voor examens. “Alle scholen doen het uiterste om het best mogelijke onderwijs te blijven bieden. Maar we kunnen niet voorkomen dat bepaalde studenten toch gaan vastlopen in de voortgang van hun opleiding.”Bijvoorbeeld omdat hun stage is gestopt of ze nu moeilijker een stage kunnen vinden. Of door de beperkingen die online onderwijs toch met zich meebrengt als je daar voor het grootste gedeelte op aangewezen bent.” Het aanbod van scholen, de omstandigheden van studenten en de mogelijkheden van opleidingen: de onderlinge verschillen zijn groot. “Zelfs studenten die dezelfde opleiding volgen hebben soms wel, soms geen stage. Ook ervaren studenten het online onderwijs heel verschillend: sommigen hebben juist profijt van het online werken omdat ze zich beter kunnen focussen. Anderen vinden het, om wat voor reden dan ook, juist heel moeilijk om te het leren via een beeldscherm.”

Mentale weerbaarheid

Ook de mentale weerbaarheid van studenten houden de scholen zo goed mogelijk in de gaten. “Ook onder onze studenten zijn er die meer of minder last hebben van de effecten van de beperkingen. Vereenzaming, verlies van baantjes, spanningen thuis, enzovoort. En juist vanwege die weerbaarheid is zo’n toezegging van de minister ook buitengewoon belangrijk. Weten dat je langer over je studie mag doen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden, kan de druk echt wegnemen.”

De komende weken wordt de toezegging van de minister verder uitgewerkt. Tekin: ‘Daar dragen we vanuit het mbo uiteraard ons steentje aan bij. Belangrijk is dat de scholen en de studenten goed worden gefaciliteerd in deze verlenging, zowel in tijd als met extra middelen.”